hodnoty

hodnoty

Produkt kompletní rozúčtování nákladů vyžaduje vytvoření výpočetního modelu №2. Do něj se následně vkládají aktuální meteorologická data pro příslušnou lokalitu. Průběh venkovních teplot a solárního záření má vliv nejen na tepelné ztráty, ale i na tepelné zisky. Jedny i druhé určují, jak bude vypadat tepelná bilance, rozhodující faktor energetické náročnosti.

Cena výpočtu vychází z celkového počtu vytápěných místností v objektu. Tedy těch, ve kterých je otopné těleso (pokoje, kuchyně, prádelna nebo sušárna, apod.). Sociální zázemí bytů, chodby, schodiště nebo sklepy se mezi vytápěné místnosti nezahrnují. V ceně nejsou obsaženy odečty náměrů poměrových indikátorů, které zajišťuje jako podklad výpočtu majitel objektu.

Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku pro váš dům.

N > K > S
N > S > K
K > N > S
K > S > N
S > N > K
S > K > N