Výpočty

polohové koeficienty rozúčtování tepla

№1

Výpočet energetické účinnosti

Vyhodnocení reálné energetické účinnosti objektu spočívá ve výpočtu skutečné potřeby tepla v uvažovaném otopném období, a její porovnání s množstvím tepla, které bylo za stejnou dobu do objektu nakoupeno od místního dodavatele tepla. Výsledkem je vyčíslení množství zbytečně dodaného tepla, jinými slovy potenciál úspor energie, bez které by se objekt obešel, aniž by to mělo negativní dopad na úroveň vnitřního komfortu. Pro výpočet skutečné potřeby se může využít výpočetní model №2, ale lze ho provést i bez něj. Vzhledem k tomu, že úroveň energetické účinnosti vyjadřuje schopnost v objektu instalované výkonové regulace efektivně využívat působící tepelné zisky, jejichž úhrn se rok od roku mění, je vyhodnocení platné vždy pouze pro danou otopnou sezónu.


polohové koeficienty rozúčtování tepla

№2

Výpočetní model

Základní jednorázově vytvořený produkt, bez kterého nelze provést následující varianty výpočtů. Obsahuje digitální 3D model řešeného objektu a specifikaci okrajových podmínek pro výpočet polohových koeficientů zohledňující vliv staveb a přírodních útvarů v okolí, charakter všech položek obálky objektu, účel jednotlivých místností a parametry použitých dělících konstrukcí.


polohové koeficienty rozúčtování tepla

№3

Změny ve výpočetním modelu

Po stavebních úpravách objektu, v důsledku kterých došlo ke změně parametrů dělících konstrukcí (zateplení, výměna oken) nebo ke změně vnitřní dispozice, přestává původní výpočetní model platit. Pro správný výpočet polohových koeficientů je nutné provedené změny do modelu zapracovat.


polohové koeficienty rozúčtování tepla

№4

Výpočet polohových koeficientů

Výpočet polohových koeficientů je produkt vyžadující vytvoření výpočetního modelu №2, do kterého se po ukončení otopného období vkládají aktuální meteorologická data pro příslušnou lokalitu. Výstupem výpočtu je soubor koeficientů vyjadřující objektivní podíl každé místnosti na celkové energetické bilanci objektu v průběhu vyhodnocované otopné sezóně. Výpočet je nutné s ohledem na proměnlivé klimatické podmínky každoročně opakovat.


polohové koeficienty rozúčtování tepla

№5

Výpočet rozúčtování nákladů

Při kompletním ročním vyúčtováním se na základě vypočítaných polohových koeficientů provede rozdělení nákladů na vytápění za celý objekt na jednotlivé bytové jednotky. Tento produkt, stejně jako předchozí varianta, vyžaduje vytvoření výpočetního modelu №2. Do něj se poté každoročně po ukončení otopného období vkládají aktuální meteorologická data pro příslušnou lokalitu.


Termohydraulický projekt otopné soustavy

№6

Termohydraulický projekt

Pořízením termohydraulického projektu získáte podklad pro přesné seřízení regulační techniky v rámci otopné soustavy. To je základní podmínkou nejvyšší energetické účinnosti vytápění, potažmo předpokladem pro snižování spotřeby tepelné energie.