Teplo zadarmo? Snadné, když víte, jak na věc

Komu by se to nelíbilo, mít teplo zadarmo. Žít ve standardním bytovém domě, vytápět kvartýr bez jakýchkoliv omezení a přitom nezaplatit za teplo ani korunu. Že to není v našich poměrech úplná utopie, dokazuje článek, který vyšel na portálu iHned.

Autor zmíněného textu popisuje příběh člověka, který umně využívá schizofrenie českého právního prostředí k tomu, aby si v podstatě nechal veškeré služby spojené s užíváním bytu platit ostatními obyvateli domu. A přestože jde o zjevnou „levárnu“, soudy dávají vykukovi za pravdu a ten se tak může svým sousedům smát do očí…

Doporučuji k přečtení zejména všem předsedům družstev a SVJ. Za těch 19 korun to opravdu stojí.

 

Drzé čelo lepší než poplužní dvůr

 

Jistý pan Fiala nebyl evidentně spokojen se svým ročním vyúčtováním, ale místo aby ztrácel čas handrkováním s poskytovatelem služby (i když kdo ví, možná to i zkusil), vymyslel originální způsob, jak vyladit provozní náklady bydlení k obrazu svému. Stačilo si pořádně nastudovat legislativu.

Ta je s prominutím napsaná tak idiotsky, že není prakticky v lidských silách vyhotovit roční vyúčtování, aniž by v něm zkušený potížista nenašel nějaký nedostatek. Buďto bude některá z desítek povinných informací chybět, anebo výstup nebude kvůli kvantu mnohdy nadbytečných informací dostatečně přehledný.

A jedno i druhé je dle rozsudků soudních řízení, které již pan Fiala úspěšně absolvoval, důvodem nejenže neplatit za poskytnuté služby, ale dokonce tím vzniká nárok na smluvní pokutu za nedodání bezvadného rozúčtování ve stanovenou dobu. Takže při dostatečně silném žaludku nejenže budete mít teplo zadarmo, vlastník domu vám bude dokonce platit!

Že to není fér? Není, ale jak vidno, funguje to.

 

teplo zadarmo, vyúčtování, SVJ

 

Potenciál netušeného rozsahu

 

Nejsem v žádném případě příznivcem podobných praktik, ale chápu, že jsou mezi námi tací, kteří podobná legislativní okna vyhledávají a dokážou z nich vytěžit kolikrát nemalý osobní prospěch. Konec konců je to cesta ke zdokonalování systému. Tedy byla by, kdyby někdo zodpovědný dokázal na odhalenou chybu patřičně zareagovat.

Z článku totiž vyplývá, že o skulině objevené panem Fialou se musí vědět minimálně od roku 2019, kdy mu dal soud ve sporu s žalujícím SVJ za pravdu. Ale dodnes se nikdo o její zacelení ani nepokusil. Úsměvně potom působí apel odvolacího soudce, aby Fiala a jeho dcery platili „alespoň ve výši, která je podle jejich matematického výpočtu správná“.

Proboha, jakýpak výpočet? Ten člověk a jeho rodina žádný nemají! Oni se prostě jen doslovně řídí zákonnými normami…

A propos, viděl jsem už spoustu vyúčtování vyhotovených různými správcovskými či rozúčtovatelskými firmami a troufám si tvrdit, že v každém z nich by pan Fiala našel nějaký nedostatek, byť většinou formálního charakteru. To však stačí…

Prakticky kdokoliv by tak mohl jít v jeho šlépějích a přestat za poskytované služby platit. Pravda, teplo zadarmo by měl jen do té doby, dokud by nepřestali platit i ostatní obyvatelé domu, ale je dost nepravděpodobné, aby taková situace nastala. Hlavně proto, že mnozí ani netuší, jaké možnosti reálně mají. Takže nakonec je asi lepší, že plný text článku na iHned náleží k placenému obsahu…

 

Výstraha pro SVJ!

 

Věnuji se otázkám rozúčtování nákladů na vytápění řadu let a párkrát jsem při různých příležitostech varoval vlastníky bytových domů před podceňováním právního rozhledu konečných spotřebitelů. Většinou možné dopady podceňovali. Prý mají s kverulanty své zkušenosti a žádné obavy necítí.

Musím k tomu dodat, že důvodem těchto varování nebyly žádné pseudochyby typu chybějící informace o něčem absolutně nepodstatném či nedostatečná přehlednost vyúčtování. Šlo o daleko závažnější problém. O špatně provedené korekce náměrů poměrových indikátorů a bytových kalorimetrů v důsledku používání nesmyslných empirických polohových koeficientů.

To ústí v chybné vyúčtování nákladů s negativním dopadem na polovinu obyvatel bytových domů. Aby bylo jasno, špatně to mají úplně všichni, ale celá polovina na chyby přímo doplácí.

Šance, že se někdy někdo ozve, proto takřka hraničí s jistotou. A nyní jak vidno by si poškození dokonce mohli vybrat, jestli služby neplatit a žalovat neplatnost vyúčtování, anebo zaplatit a poté žalovat nejenom neplatnost, ale i náhradu způsobené škody!

Zatímco první variantu zvolí pouze ti nejotrlejší, a paradoxně mohou klidně patřit do té šťastnější poloviny, co na chybných koeficientech vydělává, druhá varianta je z morálního hlediska naprosto v pořádku a nelze proti ní vůbec nic namítat.

 

Co říkají na „teplo zadarmo“ oslovení odborníci?

 

Autor článku se obrátil na vedoucí právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev, Kateřinu Horákovou. Ta se vyjádřila ve smyslu, že při složitosti příslušných předpisů je při vší snaze odpovědných osob obtížné chybu neudělat. A doporučila zjednodušení vyhlášky.

S tímto odborným názorem člověka z praxe doslova kontrastuje reakce mluvčího MMR, Viléma Frčka. U něj sice nelze očekávat orientaci v dané problematice, ale předpokládám, že nemluvil jen za sebe, ale vyjádřil stanovisko odborné sekce svého úřadu.

Názor zjednodušit předpisy okomentoval slovy: „Směrnice EU přináší další povinnosti, které je nutno transponovat do české legislativy. Řada chyb navíc podle ministerstva vzniká tak, že si družstva vyúčtování dělají často sama „na koleně“ místo toho, aby je zadala profesionálům.“

Co k tomu dodat? Snad jen to, že by nebylo na škodu, kdyby úředníci občas zavítali mezi praktiky a přeptali se na jejich názor. Ti by jim jistě potvrdili, že problém není zdaleka v „Do It Yourself“ přístupu vlastníků k rozúčtování, ale především v legislativním paskvilu, se kterým jsou jeho tvůrci zjevně spokojeni.

Já mohu pouze zopakovat svoje slova z článku, ve kterém jsem se těmito otázkami před časem zabýval. Korekce na polohu, tedy polohové koeficienty, mají ve svých vyúčtováních špatně prakticky všechny profesionální firmy, co na našem trhu působí. (pozn.: ty skutečně profesionální to již opatrně přiznávají…)

Pak úplně stačí, aby se našla jedna šikovná advokátní kancelář, která by na daném tématu založila svůj byznys plán, a nebudeme se stačit divit, co se začne dít! Případ pana Fialy ukazuje, že soudy nemají problém se poškozených spotřebitelů zastat. V tu ránu se teplo zadarmo pro jednoho ostatním pěkně prodraží!

Co to způsobí v řadách předsedů SVJ, ze zákona odpovědných za správnost vyúčtování, raději nedomýšlet…

 

 
%d bloggers like this: