AKCE!

AKCE!

AKCE! Konec anarchie, přesné polohové koeficienty a dárek navrch!

přesné polohové koeficienty

 

Ke každé objednávce výpočtu polohových koeficientů výpočet energetické náročnosti nyní ZDARMA

 

Přesné BILANČNÍ polohové koeficienty napravují křivdy napáchané současnými chybnými empirickými korekcemi. A mít přehled o úrovni energetické náročnosti je prvním krokem k efektivnímu provozu bytového domu. Vedle spravedlivého rozúčtování tak jako bonus získáte povědomí o tom, kolik nyní platíte zbytečně navíc a jak případně vyděláte TH seřízením otopné soustavy.    

 

Rozúčtování topných nákladů, jak jsme na tom?

 

Legislativa vyžaduje, aby „v bytech srovnatelné velikosti se srovnatelnou úrovní vytápění byly náklady na vytápění vzájemně srovnatelné“. V principu to znamená:

 

  • Pro zajištění srovnatelné tepelné pohody se na každý m2 obytné plochy musí dodat stejné množství tepla, a to část ve formě tepelných zisků (zdarma) a zbytek prostřednictvím otopné soustavy (za úhradu).
  • Úhrn zisků v tepelné bilanci je pro rozúčtování topných nákladů klíčový, ale nedá se spolehlivě měřit. Zato dodávka tepla z otopné soustavy měřitelná je, a proto jsou na otopných tělesech indikátory poskytující podklad pro odvození podílu obou složek využívaného tepla.
  • Vyšší náměry signalizují menší zapojení tepelných zisků do tepelné bilance, a naopak.
  • Každý prostor v domě má navíc jinou energetickou náročnost. Tu je při vyúčtování nutné zohlednit pomocí polohových koeficientů, kterými se indikovaný objem tepla převede na stejnou srovnávací hladinu. Teprve nyní lze hovořit o objektivních podkladech pro hodnocení spotřeby tepla.
  • Výsledek: Kdo využívá tepelné zisky na úkor tepla z otopné soustavy, zaplatí méně. U koho naopak převažuje dodávka otopnou soustavou, ten má účet vyšší.

 

Realita je ale úplně jiná…

 

  • Za úsporu se vydávají manuální zásahy uživatelů do automatické regulace. Ty ale ve skutečnosti drasticky snižují míru využitelnosti tepelných zisků, což pochopitelně odporuje principům šetření…
  • Empirické polohové koeficienty se odhadují od oka, a proto namísto objektivního pohledu na energetickou náročnost jednotlivých prostor vytvářejí jenom pokřivenou virtuální realitu.
  • Výsledek: Kdo má štěstí na dobrý koeficient, zaplatí nezaslouženě méně. Komu naopak rozúčtovatel „vylosuje“ koeficient mizerný, ten má účet bezdůvodně vyšší. A takhle my tady žijeme…

přesné polohové koeficienty Místo chybných empirických koeficientů od teďka přesné bilanční polohové koeficienty

 

Současný stav nese všechny znaky anarchie. Jedna vyhláška popírá druhou, lidé v domnění, že šetří, si teplo navzájem kradou. A zmatení úředníci a politici je v tom ještě podporují. Cesta ke spravedlivému rozúčtování topných nákladů je tak lemována řadou nesmyslů vznešeně nazývaných nabytá zkušenost – empirie. Těch je potřeba se zbavit!

 

Empirie tvrdí: „Dvě různě velké místnosti se stejně velkou a stejně orientovanou fasádou mají stejné polohové koeficienty.“

DVOJITÝ NESMYSL!

přesné polohové koeficienty

❶ I kdyby měly místnosti shodné ztráty prostupem, tak nebudou mít shodné ztráty větráním. Ty závisí na velikosti větraného prostoru, a proto mívají různě velké místnosti rozdílnou energetickou náročnost.

Bilanční koeficienty přesně zohledňují reálné tepelné ztráty, včetně ztrát větráním.

 

přesné polohové koeficienty

❷ I kdyby měly místnosti shodné celkové tepelné ztráty, tak nemohou mít shodnou energetickou náročnost, protože ta je dána měrnou ztrátou vztaženou k podlahové ploše. Velká místnost potom musí mít náročnost menší, a malá naopak větší.

Bilanční koeficienty přesně zohledňují reálné měrné tepelné ztráty.

 

 

Empirie tvrdí: „U stejně velkých místností se hodnota polohového koeficientu řídí počtem venkovních stěn.“

NESMYSL!

přesné polohové koeficienty

❸  Nejde o počet, ale o plochu a její tepelně technické parametry. Výborně izolovaná rohová podstřešní místnost může mít nižší energetickou náročnost než místnost s jedinou, ale špatně izolovanou obvodovou stěnou.

Bilanční koeficienty zohledňují reálné tepelné ztráty, a vnější tepelné zisky k tomu.

 

 

Empirie tvrdí: „Dvě stejně velké místnosti s různě velkou fasádou tvořenou různými prvky mají shodné polohové koeficienty.“

NESMYSL!

přesné polohové koeficienty

❹ Měrné tepelné toky dané plochami konstrukcí a jejich konstrukčním provedením mají zásadní vliv na energetickou náročnost. Nelze ji proto stanovovat odhadem na základě jediného nesmyslného parametru „počet stěn“.

Bilanční koeficienty jsou založeny na fyzikálním výpočtu tepelných ztrát, nikoliv na ničích nepodložených dojmech.

 

 

Empirie tvrdí: „Dvě stejně velké místnosti se stejně velkou a konstrukčně obdobnou fasádou mají vždy shodné koeficienty.“

NESMYSL!

přesné polohové koeficienty

❺ Ničím nestíněná místnost má daleko více tepelných zisků, než místnost trvale zastíněná sousedním domem či vegetací. Jiná tedy musí být i energetická náročnost.

Bilanční koeficienty zohledňují reálné podmínky v lokalitě a jejich vliv na množství vnějších tepelných zisků.

 

 

Empirie tvrdí: „Polohové koeficienty se po zateplení domu nemění.“

NESMYSL!

přesné polohové koeficienty

❻ Podíl jednotlivých místnosti na celkové energetické náročnosti domu se zateplením dramaticky změní. Je to dáno různým podílem vnějších a vnitřních konstrukcí obklopujících každý prostor.

Bilanční koeficienty zohledňují reálné tepelné ztráty včetně prostupu tepla do nevytápěných místností.

 

 

Empirie tvrdí: „Polohové koeficienty platí v nezměněné podobě po dobu životnosti domu.“

NESMYSL!

přesné polohové koeficienty

❼ Jedním z parametrů energetické náročnosti je teplotní spád mezi vnitřním a vnějším prostředím. Podíl jednotlivých místnosti na celkové energetické náročnosti domu se mění každou zimu podle toho, jak bylo otopné období chladné, dlouhé a slunečné.

Bilanční koeficienty zohledňují reálné klimatické podmínky v lokalitě domu. Vedle teploty i intenzitu slunečního záření, která má vliv na tepelné zisky.

 

 

Celkem tedy 7 zásadních systémových chyb! Nepřipadá vám výskyt nesmyslů až příliš vysoký?

 

Pokud ano, zamyslete se nad možností dát sbohem „od oka střelené“ empirii a začít teplo rozúčtovávat pomocí přesných bilančních koeficientů. S ohledem na začátek nové sezóny a čas potřebný k vytvoření nezbytných digitálních modelů…

 

… právě teď nastává ideální čas na změnu!

 

 

Nepromarněte proto příležitost a nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku.

Chci cenovou nabídku

Podklady

 

AKCE! byla ukončena 12. července 2020. O jejím opětovném spuštění se informujte prostřednictvím kontaktního formuláře, anebo telefonicky.

 

%d bloggers like this: