Podklady

Potřebné podklady

 

Pro zpracovávání cenové nabídky je potřeba:

 • Adresa objektu
 • Dokumentace ve formátu PDF (stavební půdorysy, řez, půdorysy ÚT, technické zprávy) zaslané nejlépe přes Úschovnu

Během několika dní dostanete cenovou nabídku na vyhodnocení energetické účinnosti v objektu (№1), vytvoření výpočetního modelu (№2), případně na provedení změny ve výpočetním modelu (№3), dále na výpočet polohových koeficientů pro roční rozúčtování tepla (№4), a na kompletní zpracování ročního rozúčtování tepla (№5). Dále soupis podkladů, které bude nutné v další fázi doplnit.

Pro vyhodnocení energetické účinnosti v objektu (№1) je potřeba:

 • Písemná objednávka s cenou z cenové nabídky (PDF)
 • Kompletní PENB (PDF)
 • Vyúčtování roční spotřeby tepla objektu od dodavatele tepla (PDF)
 • Odhad vnitřních tepelných zisků (hlavně celková spotřeba elektřiny v domě a počet a přítomnost lidí v domě)
 • Další podklady specifikované v cenové nabídce

Po výpočtu vyhodnocení energetické účinnosti vašeho domu dostanete dokument se vstupními údaji výpočtu a vyčísleným potenciálem energetických úspor.

Pro vytvoření výpočetního modelu (№2) je potřeba:

 • Písemná objednávka s cenou z cenové nabídky (PDF)
 • Seznam bytů a místností, s číselným označením dle dosavadních rozúčtování (XLS)
 • Kompletní PENB (PDF)
 • Graf otopové křivky, ze kterého půjde odečíst střední teplota topné vody pro volené venkovní teploty (XLS nebo PDF)
 • Další podklady specifikované v cenové nabídce

Po vytvoření digitálního modelu vašeho domu dostanete pracovní půdorysy jednotlivých podlaží, vizualizace objektu a tabulku místností. Model bude využíván pro výpočet polohových koeficientů v následujících otopných obdobích.

Pro provedení změny ve výpočetním modelu (№3) je potřeba:

 • Písemná objednávka s cenou z cenové nabídky (PDF)
 • Podrobná specifikace provedených úprav (PDF)
 • Seznam bytů a místností, s novým číselným označením při změně dispozice (XLS)
 • Graf nové otopové křivky, ze kterého půjde odečíst střední teplota topné vody pro volené venkovní teploty (XLS nebo PDF)
 • Další podklady specifikované v cenové nabídce

Po provedení změn v digitálním modelu vašeho domu dostanete opravené pracovní půdorysy jednotlivých podlaží, vizualizace objektu a aktuální tabulku místností.

Pro výpočet polohových koeficientů (№4), je potřeba:

 • Písemná objednávka s cenou z cenové nabídky (PDF)
 • Případně další podklady, pokud budou pro zpracování nezbytné

Po výpočtu polohových koeficientů pro jednotlivé místnosti vašeho domu dostanete tabulku místností s hodnotami polohových koeficientů pro dané otopné období.

Pro zpracování kompletního ročního rozúčtování tepla (№5) je potřeba:

 • Písemná objednávka s cenou z cenové nabídky (PDF)
 • Vyúčtování roční spotřeby tepla objektu od dodavatele tepla (PDF)
 • Tabulku s hodnotami odečtenými z poměrových indikátorů v místnostech objektu (XLS)
 • Případně další podklady, pokud budou pro zpracování nezbytné

Po výpočtu rozúčtovaných nákladů na jednotlivé bytové jednotky vašeho domu dostanete soupis místností s hodnotami polohových koeficientů a vypočítaným podílem tepla na celkové spotřebě domu pro dané otopné období.

 

Všechny položky uceleného konceptu pro optimální vytápění:

optimální vytápění optimální vytápění optimální vytápění

optimální vytápění optimální vytápění

 

%d bloggers like this: