Polohové koeficienty №4

№4

Bilanční polohové koeficienty

 

koeficienty výpočet bilančních polohových koeficientů

 

 

25 Kč

CENA ZA VYTÁPĚNOU MÍSTNOST


Polohové koeficienty vypočítané na základě tepelné bilance představují nejpřesnější možnou korekci náměrů poměrových indikátorů. Zajišťují, aby v bytech srovnatelné velikosti vytápěných na srovnatelnou teplotní úroveň byly srovnatelné také náklady na vytápění. Tak, jak to vyžaduje legislativa.

 

Protože poměrové indikátory neměří teplo, nemohou ani poskytovat relevantní informaci o spotřebě energie. K dosažení shodné vnitřní teploty je totiž potřeba tepla v jednotlivých místnostech různá. Větší plocha obvodového pláště má za následek vyšší energetickou náročnost, chráněná poloha naopak nižší.

 

Aby někteří obyvatelé nebyli polohou svých bytů znevýhodněni, musí se provést korekce naměřených hodnot prostřednictvím polohových koeficientů. Teprve takto upravená data je možné porovnávat.

 

Výpočet bilančních polohových koeficientů plně zohledňuje polohu místnosti v domě a kromě tepelných ztrát kalkuluje i s vnějšími tepelnými zisky. Na rozdíl od empirických koeficientů se nejedná o ničím nepodložený odhad, ale o přesný fyzikální výpočet. Proto je rozúčtování pomocí bilančních koeficientů (produkt №5) maximálně přesné a spravedlivé.

 

Výpočet polohových koeficientů vyžaduje vytvoření výpočetního modelu №2, do kterého se vkládají místně příslušná meteorologická data. Výstupem je soubor bilančních koeficientů vyjadřující objektivní podíl každé místnosti na celkové energetické bilanci objektu v průběhu vyhodnocovaného období. Výpočet je vhodné s ohledem na proměnlivé klimatické podmínky pravidelně aktualizovat.

 

Cena reflektuje celkový počet vytápěných místností v objektu. U bytových domů počet obytných místností (obývací pokoje, ložnice, kuchyně) plus počet koupelen, v případě komerčního využití počet kanceláří, jednacích místností, obchodních prostor, apod. Sociální zázemí, chodby, schodiště nebo sklepy se mezi vytápěné místnosti nezahrnují.

 

Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku na bilanční koeficienty.


více o polohových koeficientech

Chci cenovou nabídku

Podklady

 

 

Všechny položky uceleného konceptu pro optimální vytápění:

optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění

%d bloggers like this: