Výpočetní model №2

№2

3D výpočetní model

 

vypocetni model polohové koeficienty rozúčtování tepla

 

105 Kč

CENA ZA VYTÁPĚNOU MÍSTNOST


Digitální výpočetní model je základním produktem, bez kterého nelze provést výpočet bilančních polohových koeficientů objektu ani posoudit energetickou účinnost vytápění. Data, jež jsou výstupem výpočetního modelu, představují současně jeden z pilířů termohydraulického návrhu otopné soustavy.

 

Dokud nenastanou změny podkladů, na základě kterých byl model vytvořen, lze jej využívat opakovaně pro všechny související produkty. Za změnu podkladů se považuje především nový rozsah anebo technické parametry obvodových a dělících konstrukcí řešených objektů. Význam má rovněž vývoj v oblasti širších vztahů, například změny v důsledku nové výstavby v okolí.

 

Výpočetní model řeší dvě oblasti zdrojových dat – tepelné toky v rámci objektu a na jeho obálce, a dále vnější tepelné zisky. Obsahuje podrobnou specifikaci okrajových podmínek pro přesný výpočet polohových koeficientů. Ty zohledňující vliv staveb a přírodních útvarů v okolí, charakter všech položek obálky objektu, účel jednotlivých místností a parametry použitých dělících konstrukcí.

 

Výpočetní model v kombinaci s dalšími produkty (Vyhodnocení energetické účinnosti №1, Polohové koeficienty №4, Kompletní rozúčtování nákladů №5 nebo Termohydraulický projekt №6) přináší uživatelům bytových domů značné úspory nákladů a spravedlnost do jejich rozúčtování.

 

Cena reflektuje celkový počet vytápěných místností v objektu. U bytových domů počet obytných místností (obývací pokoje, ložnice, kuchyně) plus počet koupelen, v případě komerčního využití počet kanceláří, jednacích místností, obchodních prostor, apod. Sociální zázemí, chodby, schodiště nebo sklepy se mezi vytápěné místnosti nezahrnují.

 

Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku pro váš dům.


více o polohových koeficientech

Chci cenovou nabídku

Podklady

 

 

Všechny položky uceleného konceptu pro optimální vytápění:

optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění

%d bloggers like this: