bytové předávací stanice, měření spotřeby teplé vody, korekce na polohu, rozúčtování tepla

Bytové předávací stanice a měření spotřeby teplé vody

 Úvodem krátké vysvětlení, co jsou bytové předávací stanice a jaká je jejich funkce. Setkáváme se s nimi v objektech s ústředním vytápěním, tedy tam, kde je teplo z centrálního zdroje distribuováno do více fakturačních úseků. Bytové předávací stanice jsou místem, kde dochází k předávání tepla…
energie, měření spotřeby, rozúčtování nákladů na vytápění, polohové koeficienty

Měření spotřeby tepelné energie v bytových domech

 Požadavek rozúčtovávat náklady na vytápění v objektech hromadného bydlení je důsledkem využívání sdíleného zdroje tepla a většího množství fakturačních jednotek, do nichž se energie dodává. Zdrojem tepla může být CZT (dálkový teplovod a domovní předávací stanice), anebo vlastní domovní kotelna. Princip…
rozúčtování nákladů na vytápění, vyhláška č. 376/2021 Sb.

Vyhláška č. 376/2021 Sb. – změna vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody

 Když se novela dosavadní vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev teplé vody objevila 18. října ve Sbírce zákonů, napadlo mě, že na MMR si s kauzalitou hlavu moc nelámou. Nepřijde mi úplně standardní, aby prováděcí předpis k zákonu spatřil světlo světa…
ceny energií, rozúčtování tepla, tepelné parazitování, ústřední vytápění, 376/2021 Sb.

Ceny energií utržené ze řetězu způsobí rozvrat ústředního vytápění!

 Nemůže být sporu, že ceny energií, tedy tepla, elektřiny a plynu, jsou jednou z klíčových položek nákladů na bydlení. A aktuální situace na energetickém trhu dává tušit, že nás čekají dramatické změny. Ceny energií letí vzhůru a oživují tak vzpomínky na…
nákladová efektivita bilanční metody měření tepla, úsporná opatření

Nákladová efektivita bilanční metody určování spotřeby tepla

 Nákladová efektivita je dle Evropské směrnice (EU) 2018/2002 považována za důležité kritérium pro aplikaci metod měření tepla v místech jeho spotřeby. V článku zaměřeném na dílčí měření a rozdělení nákladů na vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu se mimo jiné říká: „Pokud…

Kalorimetry a koeficienty polohy bytu

 O tom, že i náměry kalorimetrů v bytových předávacích stanicích vyžadují korekce, jsem se již zmínil dříve. Byty mají různé energetické náročnosti, a protože je to důsledek jejich polohy v rámci domu, musí se při rozúčtování tepla tato skutečnost odpovídajícím způsobem zohlednit.…
měření spotřeby tepla, energetická účinnost, výkonová regulace

Neobjektivní adorace měření spotřeby tepla a její důsledky

 Do měření spotřeby tepla na vytápění vkládají úředníci nemalé naděje v souvislosti s úsporami energií v oblasti bydlení. V paměti všichni jistě máme ambiciózní plán 20-20-20 z roku 2008, jehož jedním z cílů bylo zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %. Následovala ho směrnice 2012/27/EU,…
novela vyhlášky 269/2015, rozúčtování nákladů na vytápění, limitní hodnoty

Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb. – komentáře k mezirezortnímu připomínkovému řízení

 Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody je druhou z dvojice právních předpisů, kterých se dotklo zostření energetické vize bruselské administrativy, popsané ve směrnici (EU) 2018/2002. Nestačí už teplo měřit na každém radiátoru, nově…
novela zákona 67/2013

Novela zákona č. 67/2013 Sb. – komentáře k mezirezortnímu připomínkovému řízení

 Připravovaná novela zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují otázky související s poskytováním služeb v bytových domech, značí, že daný předpis pomalu uzavírá svůj životní cyklus. Důvodem je evropská směrnice č. 2018/2002, která přinesla několik tradičně ambiciózních novinek, a po…
účetní, rozúčtování, náklady na teplo

Víte, proč účetní nemohou rozúčtovávat náklady na teplo?

 Předně je třeba si hned v úvodu zdůraznit, že v nadpisu článku je použito trochu možná malinko provokativní nadsázky. Samozřejmě, účetní mohou rozúčtovávat náklady na teplo. Kdo jiný by to nakonec měl dělat, že? Však taky smyslem dalších úvah skutečně…
provozní náklady

Mají mít provozní náklady určující vliv na ceny bytů v domě?

 Na první dobrou jistě ano, ale co když se provozní náklady v konkrétním bytovém domě budou výrazně lišit byt od bytu? Je to oprávněným důvodem pro zařazení tohoto parametru do kalkulačního vzorce prodejní ceny bytů? Tady se už názory diametrálně…
rozúčtování tepla a teplé vody

V oblasti rozúčtování tepla a teplé vody se potýkáme s vadnou legislativou

 Je smutnou skutečností, že v legislativě týkající se rozúčtování tepla a teplé vody v bytových domech jsou nedostatky, jež zbytečně přidělává vrásky lidem z vedení družstev a SVJ. V některých případech se jedná o lehce bizarní práci s logikou, jindy…
empirie, empirické koeficienty, korekce náměrů

Empirie při určování spotřeby tepla

 Na pojem „empirie“ narazíte v souvislosti s měřením tepla poměrně často. Pro zohlednění různé energetické náročnosti jednotlivých prostor v domě je totiž nutné náměry měřidel korigovat, k čemuž slouží polohové koeficienty. A jednou z možných variant jsou empirické koeficienty založené, jak samotný název napovídá, právě na…
chyby v rozúčtování tepla

Kritické chyby v rozúčtování tepla s nedozírnými následky

 Jako podvod se obecně označuje čin, kterého se dopustí ten, kdo zneužije cizí nevědomosti či důvěřivosti k vlastnímu neoprávněnému prospěchu či obohacení, nebo někoho za účelem vlastního obohacení uvede v omyl. Náš trestní zákoník ještě doplňuje a upřesňuje, že trestného…
měsíční vyúčtování tepla

Měsíční vyúčtování tepla – další z plejády nesmyslů!

 Péče evropské a české politické reprezentace o naše životy je až dojemná. Jen kdyby pokaždé dávala alespoň nějaký smysl, což pohříchu neplatí. Třeba měsíční vyúčtování tepla. To je jedna z posledních novinek, pomocí které se úředníci rozhodli zařídit Evropanům všeobecné blaho.…
kalorimetr, bilanční metoda určování spotřeby tepla

Kalorimetr neměří spotřebu tepla v bytě

 Přestože tvrzení v nadpisu tohoto článku může znít opovážlivě a pro leckoho i nepřesvědčivě, stojím si za ním. A to navzdory tomu, že kalorimetr je bez jakýchkoliv diskusí zařízením určeným pro měření tepla. Legislativní hantýrkou „stanoveným měřidlem“. Jádro pudla totiž není…
cena polohových koeficientů, bilanční a empirické

Jaká je cena polohových koeficientů

 Stanovení polohových koeficientů je služba jako každá druhá. Někdo musí nastudovat podklady k řešenému objektu, vypočítat energetickou náročnost jednotlivých prostor a dodat výstup zákazníkovi ve formě sady korekčních koeficientů, kterými se potom upravují náměry odečtené z měřicích zařízení v příslušných zúčtovacích jednotkách. Kolik…