omezení teploty, regulace, teplota v bytech

Stát nařizuje drakonické omezení teploty v bytech a na pracovištích

 O tom, že vytápění budov teplem vyrobeným ze zemního plynu již nikdy nebude nákladově takové, jak jsme byli v posledních letech zvyklí, už asi nikdo nepochybuje. Zcela nezodpovězenou otázkou ovšem zůstává, jestli při škrtnutí dodávek ruského plynu budeme mít vůbec dostatek…
cena energie, bilanční polohové koeficienty, korekce náměrů, započitatelná podlahová plocha

Cena energie není jedinou příčinou růstu nákladů na teplo

 Také máte pocit, že výsledné ceny v letošním vyúčtování tepla neodpovídají realitě, byť nepochybně došlo k podstatnému zdražení energetických vstupů? Pak vězte, že rostoucí cena energie pouze zintenzivňuje dopady chyb vzniklých při rozúčtování nákladů na vytápění. Tam je zakopaný pes… Výpočty jak…
započitatelná plocha, bilanční polohové koeficienty, základní a spotřební složka, rozúčtování nákladů na vytápění

Započitatelná plocha? Nejvyšší čas na změnu pravidel!

 K čemu je dobrá započitatelná plocha při rozúčtování nákladů na vytápění, jak se počítá a do jaké míry objektivní výstupy generuje? To je okruh poměrně frekventovaných otázek, které jsem sice vždy vnímal, ale neměl nutkavou potřebu se k nim opakovaně vyjadřovat. Svůj…
redukční koeficienty, energetická náročnost, rozúčtování tepla, polohové koeficienty

Redukční koeficienty a novostavby bytových domů

 Redukční koeficienty, anebo chcete-li polohové koeficienty či korekce na polohu, jsou dle zákona č. 67/2013 Sb. povinnou součástí vyúčtování nákladů na vytápění v objektech s centrální otopnou soustavou. Požadavek legislativy vychází z poznatku, že pokud jsou zúčtovací jednotky v domě shodně velké a vytápěné…

Rozmohl se nám tady takový nešvar – tepelné parazitování

 V časech, kdy se ceny energií doslova utrhly ze řetězu a dříve či později se to projeví ve vyúčtování tepla každého z nás, představuje tepelné parazitování obrovský problém! Nestačí, že je drahá vlastní dodávka, on vám z ní ještě kdosi permanentně část užírá.…
topné náklady, spravedlnost v rozúčtování, bilanční polohové koeficienty

Rostoucí topné náklady stupňují tlak na spravedlnost v rozúčtování

 Ceny zboží a služeb letí strmě vzhůru a není jisté, zda je dokáže vykompenzovat růst průměrné mzdy. Takže hledáme kde ušetřit. V žebříčku položek, které mají největší dopad na rodinný rozpočet, topné náklady bezesporu obsadí jedno z čelních míst. A nic…
rozdělování nákladů na chlazení, polohové koeficienty, korekce na polohu, určování spotřeby tepla

Rozdělování nákladů na chlazení v legislativě

 Mají být stanovena závazná pravidla pro rozdělování nákladů na chlazení bytových a komerčních objektů, anebo se bez nich v našem klimatickém pásmu obejdeme? Toto dilema vyvolává jeden z mnoha požadavků vyjmenovaných ve směrnici (EU) 2018/2002, prostřednictvím které se úředníci Evropské unie snaží…
korekce na polohu, bilanční polohové koeficienty, spravedlivé rozúčtování tepla, rozúčtování nákladů

Správné korekce na polohu, jeden z rozhodujících faktorů spravedlivého rozúčtování tepla

 Správně provedené korekce na polohu jsou prvním krokem k objektivnímu a tudíž maximálně spravedlivému rozúčtování nákladů na vytápění. Druhým krokem je zavedení takové metody určování spotřeby nakupovaného tepla, která dokáže rozlišit původ a množství jednotlivých složek tepla využitého k vytápění konkrétních prostor.…
bytové předávací stanice, měření spotřeby teplé vody, korekce na polohu, rozúčtování tepla

Bytové předávací stanice a měření spotřeby teplé vody

 Úvodem krátké vysvětlení, co jsou bytové předávací stanice a jaká je jejich funkce. Setkáváme se s nimi v objektech s ústředním vytápěním, tedy tam, kde je teplo z centrálního zdroje distribuováno do více fakturačních úseků. Bytové předávací stanice jsou místem, kde dochází k předávání tepla…
energie, měření spotřeby, rozúčtování nákladů na vytápění, polohové koeficienty

Měření spotřeby tepelné energie v bytových domech

 Požadavek rozúčtovávat náklady na vytápění v objektech hromadného bydlení je důsledkem využívání sdíleného zdroje tepla a většího množství fakturačních jednotek, do nichž se energie dodává. Zdrojem tepla může být CZT (dálkový teplovod a domovní předávací stanice), anebo vlastní domovní kotelna. Princip…
rozúčtování nákladů na vytápění, vyhláška č. 376/2021 Sb.

Vyhláška č. 376/2021 Sb. – změna vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody

 Když se novela dosavadní vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev teplé vody objevila 18. října ve Sbírce zákonů, napadlo mě, že na MMR si s kauzalitou hlavu moc nelámou. Nepřijde mi úplně standardní, aby prováděcí předpis k zákonu spatřil světlo světa…
ceny energií, rozúčtování tepla, tepelné parazitování, ústřední vytápění, 376/2021 Sb.

Ceny energií utržené ze řetězu způsobí rozvrat ústředního vytápění!

 Nemůže být sporu, že ceny energií, tedy tepla, elektřiny a plynu, jsou jednou z klíčových položek nákladů na bydlení. A aktuální situace na energetickém trhu dává tušit, že nás čekají dramatické změny. Ceny energií letí vzhůru a oživují tak vzpomínky na…
nákladová efektivita bilanční metody měření tepla, úsporná opatření

Nákladová efektivita bilanční metody určování spotřeby tepla

 Nákladová efektivita je dle Evropské směrnice (EU) 2018/2002 považována za důležité kritérium pro aplikaci metod měření tepla v místech jeho spotřeby. V článku zaměřeném na dílčí měření a rozdělení nákladů na vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu se mimo jiné říká: „Pokud…

Kalorimetry a koeficienty polohy bytu

 O tom, že i náměry kalorimetrů v bytových předávacích stanicích vyžadují korekce, jsem se již zmínil dříve. Byty mají různé energetické náročnosti, a protože je to důsledek jejich polohy v rámci domu, musí se při rozúčtování tepla tato skutečnost odpovídajícím způsobem zohlednit.…
měření spotřeby tepla, energetická účinnost, výkonová regulace

Neobjektivní adorace měření spotřeby tepla a její důsledky

 Do měření spotřeby tepla na vytápění vkládají úředníci nemalé naděje v souvislosti s úsporami energií v oblasti bydlení. V paměti všichni jistě máme ambiciózní plán 20-20-20 z roku 2008, jehož jedním z cílů bylo zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %. Následovala ho směrnice 2012/27/EU,…
novela vyhlášky 269/2015, rozúčtování nákladů na vytápění, limitní hodnoty

Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb. – komentáře k mezirezortnímu připomínkovému řízení

 Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody je druhou z dvojice právních předpisů, kterých se dotklo zostření energetické vize bruselské administrativy, popsané ve směrnici (EU) 2018/2002. Nestačí už teplo měřit na každém radiátoru, nově…
novela zákona 67/2013

Novela zákona č. 67/2013 Sb. – komentáře k mezirezortnímu připomínkovému řízení

 Připravovaná novela zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují otázky související s poskytováním služeb v bytových domech, značí, že daný předpis pomalu uzavírá svůj životní cyklus. Důvodem je evropská směrnice č. 2018/2002, která přinesla několik tradičně ambiciózních novinek, a po…