Případný konec polohových koeficientů = definitivní konec spravedlnosti v rozúčtování tepla

K napsání tohoto příspěvku mě vedla dvě oficiální vyjádření institucí, u kterých člověk automaticky předpokládá, že budou obsazena lidmi, kteří dané problematice opravdu rozumí a pokud se k nějaké odborné otázce veřejně vyjádří, půjde o fundovaný názor podložený zkušenostmi a daty z…
novela vyhlášky 269/2015, rozúčtování nákladů na vytápění, limitní hodnoty

Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb. – komentáře k aktuálně navrženým změnám

Smyslem vyhlášky č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody je zajistit maximální možnou spravedlnost rozúčtování nákladů na teplo. Jestliže se v oficiálních materiálech MMR uvádí, že novela vyhlášky přinese vyšší úspory tepla, tak nejde…

Přinese instalace měřičů tepla úsporu tepla a spravedlivé rozúčtování nákladů?

Přijde-li řeč na vytápění bytových domů, panuje naprostá shoda ve dvou bodech. Náklady spojené s vytápěním by měly být co nejnižší a jejich rozdělení mezi jednotlivé uživatele co nejspravedlivější. A jedním dechem se dodává, že to zajistí instalace měřičů tepla. V reálu je…

Zateplení bytových domů – proč se nenaplňují optimistické předpovědi energetických úspor?

V posledních desetiletích Brusel stále intenzivněji naléhá na zvyšování energetické účinnosti, zejména pak v oblasti vytápění budov, kde se skutečně spotřebovává kvantum energie. Zateplení, rekuperace, úspornější zdroje. A členské státy poslušně plní nařízení, aniž by se nad nimi zodpovědné osoby jen trochu zamysleli.…
omezení teploty, regulace, teplota v bytech

Stát nařizuje drakonické omezení teploty v bytech a na pracovištích

O tom, že vytápění budov teplem vyrobeným ze zemního plynu již nikdy nebude nákladově takové, jak jsme byli v posledních letech zvyklí, už asi nikdo nepochybuje. Zcela nezodpovězenou otázkou ovšem zůstává, jestli při škrtnutí dodávek ruského plynu budeme mít vůbec dostatek…
cena energie, bilanční polohové koeficienty, korekce náměrů, započitatelná podlahová plocha

Cena energie není jedinou příčinou růstu nákladů na teplo

Také máte pocit, že výsledné ceny v letošním vyúčtování tepla neodpovídají realitě, byť nepochybně došlo k podstatnému zdražení energetických vstupů? Pak vězte, že rostoucí cena energie pouze zintenzivňuje dopady chyb vzniklých při rozúčtování nákladů na vytápění. Tam je zakopaný pes… Výpočty jak…
započitatelná plocha, bilanční polohové koeficienty, základní a spotřební složka, rozúčtování nákladů na vytápění

Započitatelná plocha? Nejvyšší čas na změnu pravidel!

K čemu je dobrá započitatelná plocha při rozúčtování nákladů na vytápění, jak se počítá a do jaké míry objektivní výstupy generuje? To je okruh poměrně frekventovaných otázek, které jsem sice vždy vnímal, ale neměl nutkavou potřebu se k nim opakovaně vyjadřovat. Svůj…
redukční koeficienty, energetická náročnost, rozúčtování tepla, polohové koeficienty

Redukční koeficienty a novostavby bytových domů

Redukční koeficienty, anebo chcete-li polohové koeficienty či korekce na polohu, jsou dle zákona č. 67/2013 Sb. povinnou součástí vyúčtování nákladů na vytápění v objektech s centrální otopnou soustavou. Požadavek legislativy vychází z poznatku, že pokud jsou zúčtovací jednotky v domě shodně velké a vytápěné…

Rozmohl se nám tady takový nešvar – tepelné parazitování

V časech, kdy se ceny energií doslova utrhly ze řetězu a dříve či později se to projeví ve vyúčtování tepla každého z nás, představuje tepelné parazitování obrovský problém! Nestačí, že je drahá vlastní dodávka, on vám z ní ještě kdosi permanentně část užírá.…
topné náklady, spravedlnost v rozúčtování, bilanční polohové koeficienty

Rostoucí topné náklady stupňují tlak na spravedlnost v rozúčtování

Ceny zboží a služeb letí strmě vzhůru a není jisté, zda je dokáže vykompenzovat růst průměrné mzdy. Takže hledáme kde ušetřit. V žebříčku položek, které mají největší dopad na rodinný rozpočet, topné náklady bezesporu obsadí jedno z čelních míst. A nic…
rozdělování nákladů na chlazení, polohové koeficienty, korekce na polohu, určování spotřeby tepla

Rozdělování nákladů na chlazení v legislativě

Mají být stanovena závazná pravidla pro rozdělování nákladů na chlazení bytových a komerčních objektů, anebo se bez nich v našem klimatickém pásmu obejdeme? Toto dilema vyvolává jeden z mnoha požadavků vyjmenovaných ve směrnici (EU) 2018/2002, prostřednictvím které se úředníci Evropské unie snaží…
korekce na polohu, bilanční polohové koeficienty, spravedlivé rozúčtování tepla, rozúčtování nákladů

Správné korekce na polohu, jeden z rozhodujících faktorů spravedlivého rozúčtování tepla

Správně provedené korekce na polohu jsou prvním krokem k objektivnímu a tudíž maximálně spravedlivému rozúčtování nákladů na vytápění. Druhým krokem je zavedení takové metody určování spotřeby nakupovaného tepla, která dokáže rozlišit původ a množství jednotlivých složek tepla využitého k vytápění konkrétních prostor.…
bytové předávací stanice, měření spotřeby teplé vody, korekce na polohu, rozúčtování tepla

Bytové předávací stanice a měření spotřeby teplé vody

Úvodem krátké vysvětlení, co jsou bytové předávací stanice a jaká je jejich funkce. Setkáváme se s nimi v objektech s ústředním vytápěním, tedy tam, kde je teplo z centrálního zdroje distribuováno do více fakturačních úseků. Bytové předávací stanice jsou místem, kde dochází k předávání tepla…
energie, měření spotřeby, rozúčtování nákladů na vytápění, polohové koeficienty

Měření spotřeby tepelné energie v bytových domech

Požadavek rozúčtovávat náklady na vytápění v objektech hromadného bydlení je důsledkem využívání sdíleného zdroje tepla a většího množství fakturačních jednotek, do nichž se energie dodává. Zdrojem tepla může být CZT (dálkový teplovod a domovní předávací stanice), anebo vlastní domovní kotelna. Princip…
rozúčtování nákladů na vytápění, vyhláška č. 376/2021 Sb.

Vyhláška č. 376/2021 Sb. – změna vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody

Když se novela dosavadní vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev teplé vody objevila 18. října ve Sbírce zákonů, napadlo mě, že na MMR si s kauzalitou hlavu moc nelámou. Nepřijde mi úplně standardní, aby prováděcí předpis k zákonu spatřil světlo světa…
ceny energií, rozúčtování tepla, tepelné parazitování, ústřední vytápění, 376/2021 Sb.

Ceny energií utržené ze řetězu způsobí rozvrat ústředního vytápění!

Nemůže být sporu, že ceny energií, tedy tepla, elektřiny a plynu, jsou jednou z klíčových položek nákladů na bydlení. A aktuální situace na energetickém trhu dává tušit, že nás čekají dramatické změny. Ceny energií letí vzhůru a oživují tak vzpomínky na…