Změny ve výpočetním modelu №3

№3

Změny ve výpočetním modelu

 

zmeny polohové koeficienty rozúčtování tepla

 

 

 

 

50 Kč

CENA ZA VYTÁPĚNOU MÍSTNOST


Aktualizace výpočetního modelu pro zajištění jeho bezvadné funkce.

 

Po stavebních úpravách objektu, v důsledku kterých došlo ke změně parametrů obvodových konstrukcí (zateplení, výměna oken) nebo ke změně vnitřní dispozice, přestává původní výpočetní model platit. Rovněž nová výstavba v bezprostředním okolí objektu může mít dopad na objem a místní působnost solárních tepelných zisků.

 

Uvedené změny ovlivní jak tepelné toky v rámci objektu a na jeho obálce, tak výsledný efekt působících tepelných zisků. Navíc do značné míry nepředvídatelným způsobem, proto jakákoliv výpočtem nepodložená úprava vstupních parametrů snižuje kvalitu výstupu. Stejně tak jako jejich úplné ignorování.

 

Pro správný výpočet bilančních polohových koeficientů (produkt №4) je nutné se změnami okrajových podmínek uvažovat a do výpočetního modelu (produkt №2) je průběžně zapracovávat. Jedině tak lze objektivně zohlednit energetickou náročnost jednotlivých místností, potažmo zajistit elementární spravedlnost v rozúčtování nákladů na vytápění (produkt №5).

 

Cena reflektuje celkový počet vytápěných místností v objektu. U bytových domů počet obytných místností (obývací pokoje, ložnice, kuchyně) plus počet koupelen, v případě komerčního využití počet kanceláří, jednacích místností, obchodních prostor, apod. Sociální zázemí, chodby, schodiště nebo sklepy se mezi vytápěné místnosti nezahrnují.

 

Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku pro váš dům.


více o polohových koeficientech

Chci cenovou nabídku

Podklady

 

 

Všechny položky uceleného konceptu pro optimální vytápění:

optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění

%d bloggers like this: