O mně

Měření spotřeby tepla, korekce náměrů, rozúčtování nákladů a energeticky účinné vytápění

O mně

 

Jmenuji se Jan Blažíček. Vystudoval jsem Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby, zaměření Technická zařízení budov. Problematikou měření tepla a rozúčtování nákladů na vytápění bytových domů se intenzivně zabývám zhruba od roku 2009. Publikoval jsem na toto a další příbuzná témata řadu článků. Své názory jsem měl možnost prezentovat rovněž na odborných konferencích, např. Regenerace bytového fondu, Teplárenské dny nebo Rekonstrukce a provoz bytových domů.

Sedm let jsem působil na portálu TZB-info, kde jsem byl zodpovědný za oblasti vytápění a větrání, a dosud zde působím coby externí odborný poradce pro otázky rozúčtování nákladů na vytápění. V bytových domech jsem více jak 20 let bydlel, během své profesní kariéry jsem je řešil z pozice projektanta, dodavatele, konzultanta i provozovatele. Troufám si proto tvrdit, že o nich a o jejich fungování něco málo vím.

 

měření tepla, rozúčtování nákladů, polohové koeficienty

 

O mých aktivitách

 

Jsem autorem nové metody stanovení polohových koeficientů založené na výpočtu tepelné bilance v daném časovém období. Využívám v ní principu ustálených tepelných toků, a pro kvantifikaci klíčových vstupů – tepelných ztrát a vnějších tepelných zisků – pracuji s relevantními meteorologickými daty.

Bilanční polohové koeficienty zcela mění dosavadní zvyklosti v rozúčtování nákladů na vytápění. Nahrazují zmatenou empirii přesným fyzikálním výpočtem. Bez jakýchkoliv pochybností tak přinášejí do dělení nákladů potřebnou vyšší míru spravedlnosti.

V současné době dokončuji revoluční alternativu měření tepla. Bilanční metoda vychází z identifikace podílů všech osmi složek tepelné bilance. Kromě toho, že rozpozná, je-li zdrojem tepla otopná soustava nebo tepelné zisky, dokáže i odhalit a vyčíslit transfery mezi měřenými prostory. Úspěšně tak eliminuje nešvar zvaný tepelné parazitování.

Zájemcům o rozúčtování nákladů na teplo nabízím i zpracování ročních a nově také průběžných vyúčtování.

V oblasti energetické účinnosti se vedle vytápění bytových domů rovněž specializuji na plně soběstačné bydlení. Sektor, ve kterém, pro někoho možná překvapivě, fungují podobné principy. Za koncept domovního jádra energeticky soběstačného domu „NyrdenCore“ jsem získal ocenění v mezinárodní soutěži Quality Innovation Award 2018.

 

Quality Innovation Award, energetická soběstačnost

 

O mé vizi

 

Říká se, že vize znamená uvidět život takový, jaký by měl být, nikoliv jaký je v tuto chvíli…

Protože jsem neochvějně přesvědčen, že rozúčtování nákladů na vytápění v podobě, jakou vytvořili naši a evropští úředníci, trpí fatálními nedostatky, a protože mi to vůbec není lhostejné, dal jsem si za cíl postupnými kroky tento neutěšený stav měnit.

Moje metody a výpočetní postupy mají jedno společné, vracejí do měření a rozúčtování tepla fyziku. Tedy nezpochybnitelné přírodní zákony namísto ničím nepodložených úvah o dostatečnosti psychologického efektu v energetické účinnosti či empirii v energetické náročnosti.

A protože spousta nesmyslů je v mysli široké veřejnosti hluboce zakořeněna, snažím se v mediálním prostoru šířit alternativní pohled na věc. Ve svém blogu vydávám články, ve kterých popisuji realitu, vysvětluji omyly a naznačuji, jak se dobrat objektivních, a tím pádem i spravedlivých výsledků.

Vytápění je složité a ne vždy může jeden zásah odstranit všechny časem nakupené nešvary. Spolu s mými kolegy jsme se proto začali vážně zabývat myšlenkou, nabídnout majitelům domů a správcovským firmám ucelené řešení celé problematiky.

Od posouzení stavu otopné soustavy z hlediska energetické účinnosti, přes její termohydraulické seřízení, vyřešení objektivního měření spotřeby tepla, stanovení správných polohových koeficientů až po vyúčtování nákladů za přijatelnou cenu.

 

optimální vytápění optimální vytápění optimální vytápění

otopová křivka tepelné ztrázy

 

Nabídka spolupráce

 

Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o běh na delší trať. Ne pro nás, my máme potřebné produkty pro komplexní řešení vytápění po kupě, ale pro vlastníky objektů.

O to důležitější je co nejdříve vůbec začít. Není na co čekat! Proto všem, kteří jsou si vědomi nedostatků v oblasti vytápění bytových domů a rozúčtování topných nákladů, nabízíme spolupráci.

Spolupráci při řešení otázek optimálního vytápění.

 

 

Moje články na téma vytápění bytových domů:

 

 • K otázkám o rozúčtování tepla (Informační bulletin SMBD, číslo 1/2021)
 • Přednáška odborníka: Role polohových koeficientů v rozúčtování nákladů na vytápění odkaz
 • Přednáška odborníka: Role polohových koeficientů v rozúčtování nákladů na vytápění odkaz

 • Je rozúčtování tepla v bytech spravedlivé? odkaz

 • Měřáky na radiátorech: Fatální omyly v rozúčtování nákladů za teplo v bytech odkaz

 • Tři fatální omyly v rozúčtování nákladů na vytápění bytových domů odkaz

 • Rozúčtování tepla v bytech nedává smysl odkaz
 • Revoluce ve vyúčtování tepla je na spadnutí odkaz

 • Spravedlnost v rozúčtování tepla na vytápění odkaz

 • Recept na rozúčtování tepla v bytových domech odkaz

 • Měření tepla v bytových domech úsporu nepřinese, tvrdí odborník odkaz

 • Jak šetřit teplo? odkaz

 • Rozúčtování nákladů na vytápění – takhle nějak to dopadne odkaz
 • Ukázkový příklad rozvrácené regulace odkaz
 • Zjednodušovat pohled na vytápění se nevyplácí odkaz
 • Šetříme teplo, nebo si jen lžeme do kapsy? – 1. část odkaz
 • Šetříme teplo, nebo si jen lžeme do kapsy? – 2. část odkaz
 • Nová pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu odkaz
 • Jaká je budoucnost CZT – 1. část odkaz
 • Jaká je budoucnost CZT – 2. část odkaz
 • Přijetím závazku zvýšit energetickou účinnost o 20 % si EU, zdá se, ukrojila příliš velký krajíc… odkaz
 • Tepelné parazitování v číslech odkaz
 • Přestup tepla mezi byty odkaz
 • Regenerace bytových domů a otopné soustavy odkaz
 • Co brání úspornému vytápění bytových domů? odkaz
 • Zase o krok blíže propasti odkaz
 • Uvrhnou nás úspory tepla do energetické chudoby? odkaz
 • Česku údajně chybí na úspory energií 23 miliard korun odkaz
 • Názor na povinné osazování „měřičů tepla“ odkaz
 • Pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo pro vytápění – novela vyhlášky č. 372/2001 Sb. odkaz

Zákony a vyhlášky, které se mohou hodit:

 • Novela Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU o energetické účinnosti odkaz
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU, o energetické účinnosti odkaz
 • Zákon č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů odkaz
 • Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty odkaz
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům odkaz
 • Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům odkaz

Reference:

Pro následující bytové domy jsem prováděl výpočet bilančních polohových koeficientů, a to buďto v roli přímého dodavatele nebo subdodavatele v rámci komplexního řešení.

 • Nymburk, Jurije Gagarina 1916 – 17 (46 bytů)
 • Praha – Modřany, Fišerova 3324 – 33 (88 bytů)
 • Hradec Králové, Na Občinách 977 (20 bytů)
 • Dolní Kounice, Smetanova 9 (základní škola)
 • Praha – Strašnice, Bečvářova 10; Dětská 2434 – 2438 (49 bytů)
 • Praha – Hlubočepy, Záhorského 886 (komerční objekt)
 • Praha – Hlubočepy, Pod Ateliéry 1254 (20 bytů)
 • Praha – Stodůlky, Kettnerova 2054 – 2057 (120 bytů)
 • Kopřivnice, Ignáce Šustaly (mateřská škola)
 • Praha – Hloubětín, Rochovská 768 – 772 (40 bytů)
 • Praha – Dejvice – Koulova 1593 (24 bytů)
 • Praha – Strašnice, Krupská 10 – 14 (40 bytů)
 • Bořanovice. Hraniční 182 (9 bytů)
 • Telnice, Palackého 402 (mateřská škola)
 • Praha – Hloubětín, Za Černým mostem 1143 (40 bytů)

 • Praha – Hloubětín, Za Černým mostem 1146 (30 bytů)

 • Praha – Řepy, Schwarzové 1421/2 (10 bytů)
 • Česká Ves, Haškova 482 – 483 (11 bytů)
 • Lipová – Lázně 650 – 651 (11 bytů)
 • Lipová – Lázně 654 – 655 11 bytů
 • Praha – Karlín, Pod Výtopnou 8 (16 bytů)
 • Česká Ves, Haškova 490 – 491 (11 bytů)
 • Česká Ves, Haškova 480 – 481 (11 bytů)
 • Praha – Hrdlořezy, V Třešňovce 224/6; 224/8 (47 bytů)
 • Heřmanova Huť, Tyršova 303 (8 bytů)
 • Chýně, Uherova 948 (40 bytů)
 • Chýně, Uherova 949 (40 bytů)
 • Chýně, Uherova 951 (40 bytů)

 

%d bloggers like this: