Kompletní rozúčtování nákladů №5

№5

Kompletní rozúčtování nákladů na vytápění

 

výpočet rozúčtování tepla

 

 

 

60 Kč

CENA ZA VYTÁPĚNOU MÍSTNOST


U objektů s jedním zdrojem tepla a systémem ústředního vytápěním musíme dodávané množství energie objektivně rozdělit mezi jednotlivé bytové jednotky. Děje se tak vždy po skončení fakturačního období. Doposud jedenkrát ročně, dle nových nařízení čtyřikrát nebo dvakrát, podle toho jestli jsou odečty dálkové či nikoliv. Od roku 2022 se počítá s měsíční frekvencí vyúčtování.

 

Princip rozúčtování je pevně dán legislativou, volit lze pouze ze tří variant poměru základní a spotřební složky. Výše základní složky vychází z podlahové výměry bytu, spotřební složka potom z množství spotřebovaného tepla. To se určuje z redukovaných náměrů poměrových indikátorů na otopných tělesech. Redukcí je hned několik a mají různou příčinu. Zohledňují typ a velikost otopného tělesa či parametry a energetickou náročnost každé z místností.

 

Naprosto klíčovým pro kvalitní rozúčtování tepla je vyjádření vlivu rozdílné energetické náročnosti. Tu je nutné přesně vypočítat z parametrů všech dělících konstrukcí a z průměrné úrovně vnitřního a vnějšího prostředí. Výstupem jsou bilanční polohové koeficienty (produkt №4). Pouze s nimi lze náklady rozúčtovat spravedlivě, protože berou v potaz jak uživatelské chování, tak vnější podmínky, které nelze nikterak ovlivnit. Vlastní rozúčtování je potom velice jednoduchá rutinní záležitost.

 

Produkt kompletní rozúčtování nákladů vyžaduje vytvoření výpočetního modelu №2. Do něj se následně vkládají aktuální meteorologická data pro příslušnou lokalitu. Průběh venkovních teplot a solárního záření má vliv nejen na tepelné ztráty, ale i na tepelné zisky. Jedny i druhé určují, jak bude vypadat tepelná bilance, rozhodující faktor energetické náročnosti.

 

Cena výpočtu vychází z celkového počtu vytápěných místností v objektu. Tedy těch, ve kterých je otopné těleso (pokoje, kuchyně, prádelna nebo sušárna, apod.). Sociální zázemí bytů, chodby, schodiště nebo sklepy se za vytápěné místnosti neuvažují.

 

V ceně nejsou zahrnuty odečty náměrů poměrových indikátorů, které zajišťuje jako podklad výpočtu majitel objektu.

 

Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku pro váš dům.


více o rozúčtování nákladů na vytápění

Chci cenovou nabídku

Podklady

 

 

Všechny položky uceleného konceptu pro optimální vytápění:

optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění

%d bloggers like this: