Vyhodnocení energetické účinnosti №1

№1

Vyhodnocení energetické účinnosti

 

vyhodnocení energetické účinnosti vytápění

 

30 Kč

CENA ZA VYTÁPĚNOU MÍSTNOST


Vyhodnocení energetické účinnosti objektu spočívá ve výpočtu reálné potřeby tepla v uvažovaném otopném období a její porovnání s fakturovaným množstvím tepla, které bylo za předmětnou dobu do objektu dodáno místní teplárenskou společností.

 

Srovnáváme tedy předpoklad se skutečností a výsledkem je vyčíslení množství zbytečně dodaného tepla. Jinými slovy potenciál úspory energie, bez které by se objekt obešel, aniž by to mělo negativní dopad na úroveň vnitřního komfortu.

 

Zatímco u nezateplených domů existuje prostor pro zlepšení energetické účinnosti většinou v rozsahu 20 až 40 %, po zateplení dochází k jeho nárůstu. Často i na dvojnásobek. Úspora tepla by tedy měla být daleko větší, než jaké bylo docíleno. To potvrzuje, že předpokládaný efekt zateplení nebývá zdaleka plně využit.

 

Při výpočtu potřeby tepla se pracuje s výstupy získanými z výpočetního modelu №2 a s meteorologickými daty pro příslušnou oblast a období. Vzhledem k tomu, že úroveň energetické účinnosti vyjadřuje schopnost instalované výkonové regulace efektivně využívat působící tepelné zisky, jejichž úhrn se rok od roku mění, je vyhodnocení platné vždy pouze pro danou otopnou sezónu.

 

Cena vyhodnocení energetické účinnosti vychází z celkového počtu vytápěných místností v objektu. Tedy těch, ve kterých je otopné těleso (pokoje, kuchyně, prádelna nebo sušárna, apod.). Sociální zázemí bytů, chodby, schodiště nebo sklepy se mezi vytápěné místnosti nezahrnují.

 

Výpočetní 3D model se zpracovává pouze při prvním výpočtu. Pokud časem nedojde ke změně obvodových a dělících konstrukcí (rozsah a tepelně technické parametry), je model opakovaně využitelný, a to i pro výpočet bilančních polohových koeficientů №4. V opačném případě je nutné ho aktualizovat (produkt Změny ve výpočetním modelu №3)

 

Zjistěte, kolik můžete ušetřit vy. Nechte si zdarma zpracovat cenovou nabídku pro váš dům.


více o energetické účinnosti

Chci cenovou nabídku

Podklady

 

 

Všechny položky uceleného konceptu pro optimální vytápění:

optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění

%d bloggers like this: