TH projekt №6

№6

Termohydraulický projekt vytápění

 

Termohydraulický projekt otopné soustavy

 

Individuální kalkulace

CENA NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ STAVU OTOPNÉ SOUSTAVY


Pořízením termohydraulického projektu získáte podklad pro přesné seřízení regulační techniky v rámci otopné soustavy. To je základní podmínkou nejvyšší energetické účinnosti vytápění, potažmo předpokladem pro efektivní snižování spotřeby tepelné energie v bytových domech.

 

Termohydraulický projekt komplexně řeší hydraulické a termické podmínky pro optimální funkci dynamických soustav. Zejména pak vzájemné vztahy řídicích a řízených veličin včetně výchozího nastavení regulačních prvků a teplotních čidel. Od toho se automatické regulační procesy odvíjejí.

 

Tepelné ztráty a tepelné zisky mají jedno společné. Jejich působení se projevuje změnou teploty vzduchu. A to jak vnitřního, tak venkovního. Obě zmíněné teploty jsou v termohydraulice řídicími veličinami regulačních procesů.

 

Zatímco podle venkovní teploty se řídí kvalitativní složka regulace (ekvitermní), vnitřní teplota je určující pro kvantitativní složku (TRV). První upravuje teplotní parametry teplonosné látky, druhá její množství prostřednictvím zdvihu kuželek TRV.

 

Činnost obou složek výkonové regulace je zkoordinovaná a zajišťuje tak požadovanou úroveň vytápění ve všech koncových bodech soustav a rozvodných sítí.

 

Termohydraulický projekt stabilizuje průtoky přenesením hlavního podílu regulace do podstatně účinnější kvalitativní složky. Tím pádem jsou optimalizovány teplotní i průtokové parametry teplonosné látky.

Otopná soustava proto pracuje s maximální energetickou účinností.

 

Termohydraulika je dokonalým nástrojem pro komplexní řešení oboru.


více o TERMOHYDRAULICKÉM NÁVRHU VYTÁPĚNÍ

Chci cenovou nabídku

Podklady

 

 

Všechny položky uceleného konceptu pro optimální vytápění:

optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění

%d bloggers like this: