Případný konec polohových koeficientů = definitivní konec spravedlnosti v rozúčtování tepla

K napsání tohoto příspěvku mě vedla dvě oficiální vyjádření institucí, u kterých člověk automaticky předpokládá, že budou obsazena lidmi, kteří dané problematice opravdu rozumí a pokud se k nějaké odborné otázce veřejně vyjádří, půjde o fundovaný názor podložený zkušenostmi a daty z…

Přinese instalace měřičů tepla úsporu tepla a spravedlivé rozúčtování nákladů?

Přijde-li řeč na vytápění bytových domů, panuje naprostá shoda ve dvou bodech. Náklady spojené s vytápěním by měly být co nejnižší a jejich rozdělení mezi jednotlivé uživatele co nejspravedlivější. A jedním dechem se dodává, že to zajistí instalace měřičů tepla. V reálu je…
cena energie, bilanční polohové koeficienty, korekce náměrů, započitatelná podlahová plocha

Cena energie není jedinou příčinou růstu nákladů na teplo

Také máte pocit, že výsledné ceny v letošním vyúčtování tepla neodpovídají realitě, byť nepochybně došlo k podstatnému zdražení energetických vstupů? Pak vězte, že rostoucí cena energie pouze zintenzivňuje dopady chyb vzniklých při rozúčtování nákladů na vytápění. Tam je zakopaný pes… Výpočty jak…
započitatelná plocha, bilanční polohové koeficienty, základní a spotřební složka, rozúčtování nákladů na vytápění

Započitatelná plocha? Nejvyšší čas na změnu pravidel!

K čemu je dobrá započitatelná plocha při rozúčtování nákladů na vytápění, jak se počítá a do jaké míry objektivní výstupy generuje? To je okruh poměrně frekventovaných otázek, které jsem sice vždy vnímal, ale neměl nutkavou potřebu se k nim opakovaně vyjadřovat. Svůj…
redukční koeficienty, energetická náročnost, rozúčtování tepla, polohové koeficienty

Redukční koeficienty a novostavby bytových domů

Redukční koeficienty, anebo chcete-li polohové koeficienty či korekce na polohu, jsou dle zákona č. 67/2013 Sb. povinnou součástí vyúčtování nákladů na vytápění v objektech s centrální otopnou soustavou. Požadavek legislativy vychází z poznatku, že pokud jsou zúčtovací jednotky v domě shodně velké a vytápěné…
topné náklady, spravedlnost v rozúčtování, bilanční polohové koeficienty

Rostoucí topné náklady stupňují tlak na spravedlnost v rozúčtování

Ceny zboží a služeb letí strmě vzhůru a není jisté, zda je dokáže vykompenzovat růst průměrné mzdy. Takže hledáme kde ušetřit. V žebříčku položek, které mají největší dopad na rodinný rozpočet, topné náklady bezesporu obsadí jedno z čelních míst. A nic…
rozdělování nákladů na chlazení, polohové koeficienty, korekce na polohu, určování spotřeby tepla

Rozdělování nákladů na chlazení v legislativě

Mají být stanovena závazná pravidla pro rozdělování nákladů na chlazení bytových a komerčních objektů, anebo se bez nich v našem klimatickém pásmu obejdeme? Toto dilema vyvolává jeden z mnoha požadavků vyjmenovaných ve směrnici (EU) 2018/2002, prostřednictvím které se úředníci Evropské unie snaží…
korekce na polohu, bilanční polohové koeficienty, spravedlivé rozúčtování tepla, rozúčtování nákladů

Správné korekce na polohu, jeden z rozhodujících faktorů spravedlivého rozúčtování tepla

Správně provedené korekce na polohu jsou prvním krokem k objektivnímu a tudíž maximálně spravedlivému rozúčtování nákladů na vytápění. Druhým krokem je zavedení takové metody určování spotřeby nakupovaného tepla, která dokáže rozlišit původ a množství jednotlivých složek tepla využitého k vytápění konkrétních prostor.…
bytové předávací stanice, měření spotřeby teplé vody, korekce na polohu, rozúčtování tepla

Bytové předávací stanice a měření spotřeby teplé vody

Úvodem krátké vysvětlení, co jsou bytové předávací stanice a jaká je jejich funkce. Setkáváme se s nimi v objektech s ústředním vytápěním, tedy tam, kde je teplo z centrálního zdroje distribuováno do více fakturačních úseků. Bytové předávací stanice jsou místem, kde dochází k předávání tepla…
energie, měření spotřeby, rozúčtování nákladů na vytápění, polohové koeficienty

Měření spotřeby tepelné energie v bytových domech

Požadavek rozúčtovávat náklady na vytápění v objektech hromadného bydlení je důsledkem využívání sdíleného zdroje tepla a většího množství fakturačních jednotek, do nichž se energie dodává. Zdrojem tepla může být CZT (dálkový teplovod a domovní předávací stanice), anebo vlastní domovní kotelna. Princip…
nákladová efektivita bilanční metody měření tepla, úsporná opatření

Nákladová efektivita bilanční metody určování spotřeby tepla

Nákladová efektivita je dle Evropské směrnice (EU) 2018/2002 považována za důležité kritérium pro aplikaci metod měření tepla v místech jeho spotřeby. V článku zaměřeném na dílčí měření a rozdělení nákladů na vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu se mimo jiné říká: „Pokud…

Kalorimetry a koeficienty polohy bytu

O tom, že i náměry kalorimetrů v bytových předávacích stanicích vyžadují korekce, jsem se již zmínil dříve. Byty mají různé energetické náročnosti, a protože je to důsledek jejich polohy v rámci domu, musí se při rozúčtování tepla tato skutečnost odpovídajícím způsobem zohlednit.…
měření spotřeby tepla, energetická účinnost, výkonová regulace

Neobjektivní adorace měření spotřeby tepla a její důsledky

Do měření spotřeby tepla na vytápění vkládají úředníci nemalé naděje v souvislosti s úsporami energií v oblasti bydlení. V paměti všichni jistě máme ambiciózní plán 20-20-20 z roku 2008, jehož jedním z cílů bylo zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %. Následovala ho směrnice 2012/27/EU,…
účetní, rozúčtování, náklady na teplo

Víte, proč účetní nemohou rozúčtovávat náklady na teplo?

Předně je třeba si hned v úvodu zdůraznit, že v nadpisu článku je použito trochu možná malinko provokativní nadsázky. Samozřejmě, účetní mohou rozúčtovávat náklady na teplo. Kdo jiný by to nakonec měl dělat, že? Však taky smyslem dalších úvah skutečně…
provozní náklady

Mají mít provozní náklady určující vliv na ceny bytů v domě?

Na první dobrou jistě ano, ale co když se provozní náklady v konkrétním bytovém domě budou výrazně lišit byt od bytu? Je to oprávněným důvodem pro zařazení tohoto parametru do kalkulačního vzorce prodejní ceny bytů? Tady se už názory diametrálně…