Případný konec polohových koeficientů = definitivní konec spravedlnosti v rozúčtování tepla

K napsání tohoto příspěvku mě vedla dvě oficiální vyjádření institucí, u kterých člověk automaticky předpokládá, že budou obsazena lidmi, kteří dané problematice opravdu rozumí a pokud se k nějaké odborné otázce veřejně vyjádří, půjde o fundovaný názor podložený zkušenostmi a daty z…
novela vyhlášky 269/2015, rozúčtování nákladů na vytápění, limitní hodnoty

Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb. – komentáře k aktuálně navrženým změnám

Smyslem vyhlášky č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody je zajistit maximální možnou spravedlnost rozúčtování nákladů na teplo. Jestliže se v oficiálních materiálech MMR uvádí, že novela vyhlášky přinese vyšší úspory tepla, tak nejde…

Přinese instalace měřičů tepla úsporu tepla a spravedlivé rozúčtování nákladů?

Přijde-li řeč na vytápění bytových domů, panuje naprostá shoda ve dvou bodech. Náklady spojené s vytápěním by měly být co nejnižší a jejich rozdělení mezi jednotlivé uživatele co nejspravedlivější. A jedním dechem se dodává, že to zajistí instalace měřičů tepla. V reálu je…
cena energie, bilanční polohové koeficienty, korekce náměrů, započitatelná podlahová plocha

Cena energie není jedinou příčinou růstu nákladů na teplo

Také máte pocit, že výsledné ceny v letošním vyúčtování tepla neodpovídají realitě, byť nepochybně došlo k podstatnému zdražení energetických vstupů? Pak vězte, že rostoucí cena energie pouze zintenzivňuje dopady chyb vzniklých při rozúčtování nákladů na vytápění. Tam je zakopaný pes… Výpočty jak…
redukční koeficienty, energetická náročnost, rozúčtování tepla, polohové koeficienty

Redukční koeficienty a novostavby bytových domů

Redukční koeficienty, anebo chcete-li polohové koeficienty či korekce na polohu, jsou dle zákona č. 67/2013 Sb. povinnou součástí vyúčtování nákladů na vytápění v objektech s centrální otopnou soustavou. Požadavek legislativy vychází z poznatku, že pokud jsou zúčtovací jednotky v domě shodně velké a vytápěné…

Rozmohl se nám tady takový nešvar – tepelné parazitování

V časech, kdy se ceny energií doslova utrhly ze řetězu a dříve či později se to projeví ve vyúčtování tepla každého z nás, představuje tepelné parazitování obrovský problém! Nestačí, že je drahá vlastní dodávka, on vám z ní ještě kdosi permanentně část užírá.…
rozdělování nákladů na chlazení, polohové koeficienty, korekce na polohu, určování spotřeby tepla

Rozdělování nákladů na chlazení v legislativě

Mají být stanovena závazná pravidla pro rozdělování nákladů na chlazení bytových a komerčních objektů, anebo se bez nich v našem klimatickém pásmu obejdeme? Toto dilema vyvolává jeden z mnoha požadavků vyjmenovaných ve směrnici (EU) 2018/2002, prostřednictvím které se úředníci Evropské unie snaží…
korekce na polohu, bilanční polohové koeficienty, spravedlivé rozúčtování tepla, rozúčtování nákladů

Správné korekce na polohu, jeden z rozhodujících faktorů spravedlivého rozúčtování tepla

Správně provedené korekce na polohu jsou prvním krokem k objektivnímu a tudíž maximálně spravedlivému rozúčtování nákladů na vytápění. Druhým krokem je zavedení takové metody určování spotřeby nakupovaného tepla, která dokáže rozlišit původ a množství jednotlivých složek tepla využitého k vytápění konkrétních prostor.…
bytové předávací stanice, měření spotřeby teplé vody, korekce na polohu, rozúčtování tepla

Bytové předávací stanice a měření spotřeby teplé vody

Úvodem krátké vysvětlení, co jsou bytové předávací stanice a jaká je jejich funkce. Setkáváme se s nimi v objektech s ústředním vytápěním, tedy tam, kde je teplo z centrálního zdroje distribuováno do více fakturačních úseků. Bytové předávací stanice jsou místem, kde dochází k předávání tepla…
energie, měření spotřeby, rozúčtování nákladů na vytápění, polohové koeficienty

Měření spotřeby tepelné energie v bytových domech

Požadavek rozúčtovávat náklady na vytápění v objektech hromadného bydlení je důsledkem využívání sdíleného zdroje tepla a většího množství fakturačních jednotek, do nichž se energie dodává. Zdrojem tepla může být CZT (dálkový teplovod a domovní předávací stanice), anebo vlastní domovní kotelna. Princip…
nákladová efektivita bilanční metody měření tepla, úsporná opatření

Nákladová efektivita bilanční metody určování spotřeby tepla

Nákladová efektivita je dle Evropské směrnice (EU) 2018/2002 považována za důležité kritérium pro aplikaci metod měření tepla v místech jeho spotřeby. V článku zaměřeném na dílčí měření a rozdělení nákladů na vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu se mimo jiné říká: „Pokud…

Kalorimetry a koeficienty polohy bytu

O tom, že i náměry kalorimetrů v bytových předávacích stanicích vyžadují korekce, jsem se již zmínil dříve. Byty mají různé energetické náročnosti, a protože je to důsledek jejich polohy v rámci domu, musí se při rozúčtování tepla tato skutečnost odpovídajícím způsobem zohlednit.…
měření spotřeby tepla, energetická účinnost, výkonová regulace

Neobjektivní adorace měření spotřeby tepla a její důsledky

Do měření spotřeby tepla na vytápění vkládají úředníci nemalé naděje v souvislosti s úsporami energií v oblasti bydlení. V paměti všichni jistě máme ambiciózní plán 20-20-20 z roku 2008, jehož jedním z cílů bylo zvýšit do roku 2020 energetickou účinnost o 20 %. Následovala ho směrnice 2012/27/EU,…
novela zákona 67/2013

Novela zákona č. 67/2013 Sb. – komentáře k mezirezortnímu připomínkovému řízení

Připravovaná novela zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují otázky související s poskytováním služeb v bytových domech, značí, že daný předpis pomalu uzavírá svůj životní cyklus. Důvodem je evropská směrnice č. 2018/2002, která přinesla několik tradičně ambiciózních novinek, a po…
rozúčtování tepla a teplé vody

V oblasti rozúčtování tepla a teplé vody se potýkáme s vadnou legislativou

Je smutnou skutečností, že v legislativě týkající se rozúčtování tepla a teplé vody v bytových domech jsou nedostatky, jež zbytečně přidělává vrásky lidem z vedení družstev a SVJ. V některých případech se jedná o lehce bizarní práci s logikou, jindy…
kalorimetr, bilanční metoda určování spotřeby tepla

Kalorimetr neměří spotřebu tepla v bytě

Přestože tvrzení v nadpisu tohoto článku může znít opovážlivě a pro leckoho i nepřesvědčivě, stojím si za ním. A to navzdory tomu, že kalorimetr je bez jakýchkoliv diskusí zařízením určeným pro měření tepla. Legislativní hantýrkou „stanoveným měřidlem“. Jádro pudla totiž není…
určování spotřeby tepla, bilanční polohové koeficienty

Správné určování spotřeby tepla v bytovém domě

Jste předsedou domovní samosprávy? Předsedou bytového družstva či sdružení vlastníků bytových jednotek? Potom nesete odpovědnost za správné určování spotřeby tepla, potažmo rozúčtování topných nákladů. Ano, jste to právě VY, a nikoliv odborná firma, kterou jste si na tento úkol najali, kdo…
větrání a tepelné zisky, rozúčtování tepla

Co mají společného větrání a tepelné zisky?

Větrání a tepelné zisky představují na první pohled dva naprosto odlišné světy. Větráním o energii ve vytápěných prostorách přicházíme, tepelné zisky jsou naopak jejím doplňkovým zdrojem. Přesto mají větrání a tepelné zisky dva společné jmenovatele. Jsou jimi za prvé uživatelské chování,…