Chci vědět víc

Chci vědět víc o aktuálním dění v oblastech měření a rozúčtování tepla, vytápění bytových domů

 

chci vědět víc o měření a rozúčtování tepla, o vytápění bytových domů

Zajímáte se o problematiku měření a rozúčtování tepla, o provoz ústředního vytápění? Chcete vědět, jaké pasti jsou na vlastníky, uživatele a provozovatele bytových domů nastraženy, a jak se s nimi vypořádat? Potřebujete mít přehled o tom, co se chystá?

Pokud máte zájem být včas informováni o aktuálním dění v oblasti měření tepla, jeho rozúčtování a efektivního vytápění, staňte se odběrateli e-mailového občasníku ZPRAVODAJ PEKLO.NET. Bez zdlouhavého vyhledávání získáte odkazy na články, ve kterých jsou dané otázky detailně řešeny.

Pro přihlášení bezplatného odběru stačí vyplnit e-mailovou adresu, na kterou se má zpráva doručit.

 

 

   

   

   

  SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍHO SDĚLENÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

  Udělením souhlasu se zasíláním občasníku ZPRAVODAJ PEKLO.NET poskytujete souhlas k tomu, aby Ing. Jan Blažíček, IČO: 13286072, bytem Kostomlatská 2196, 288 02 Nymburk, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jako „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

   

  Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

  Správce bude Vaše osobní údaje v rozsahu e‐mailové adresy zpracovávat v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru e-mailových sdělení.

   

  Účel zpracování Vašich osobních údajů

  Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely marketingového či informačního obchodního sdělení (mj. nabízení produktů a služeb, zasílání aktuálních ceníků, informací o připravovaných akcích, soutěžích a prezentacích).

   

  Právní základ zpracování osobních údajů

  Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – (dále jako „GDPR“).

   

  Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

  Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem obchodní spolupráce a marketingu, po dobu pěti let, případně dokud tento souhlas neodvoláte.

   

  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to na tomto odkazu. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

   

  Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

  K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce a jeho určení zaměstnanci.

   

  Kontaktní údaje správce

  Správce můžete kontaktovat na emailu: [email protected] či písemně na adrese provozovny správce (Kostomlatská 2196, 288 02 Nymburk).

   

  Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

  Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

   

  Právo vznést námitku

  Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

   

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

   

  Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

  Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebudeme Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení týkající se spolupráce. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.