Rozúčtování tepla v bytových domech

S příspěvkem na téma rozúčtování tepla v bytových domech jsem byl pozván na školení techniků bytových družstev do Luhačovic poprvé začátkem loňského roku. Z důvodu totální jarní uzávěry byla akce na poslední chvíli přesunuta na podzim. Ani druhý pokus nevyšel, zhatila ho další vlna restrikcí. Uspořádat tehdy jakékoliv setkání více účastníků bylo prakticky nemožné. Napotřetí, už vše klaplo.

Zmíněné peripetie ovšem vedly k jednomu nečekanému poznání. V reakci na zrušení prvního z plánovaných termínů jsem svoji přednášku o roli polohových koeficientů v rozúčtování nákladů na vytápění vytvořil takříkajíc offline a pověsil ji pro případné zájemce na youtube. Zájem předčil veškerá moje očekávání.

Vychází mi z toho jasný závěr. Pracovníci bytových družstev problém v oblasti korekcí náměrů měřidel tepla vnímají a aktivně hledají možnosti, jak se s všelijakou kvalitou rozúčtování tepla v bytových domech vypořádat. A to je dobrá zpráva především pro konečné spotřebitele.

 

rozúčtování tepla v bytových domech, správné stanovení polohových koeficientů, regulace vytápění a energetická účinnost

 

Správné stanovení polohových koeficientů

 

Garantovat rovné výchozí podmínky pro příjemce tepelné energie je úkolem polohových koeficientů. Díky nim, tedy pokud jsou správně stanoveny, lze dosáhnout stavu, o kterém hovoří metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb. Zajistit, aby náklady u srovnatelně velkých prostor vytápěných na srovnatelnou teplotní úroveň byly rovněž srovnatelné.

To je alfou a omegou principu rozúčtování tepla v bytových domech.

Možností, kterých se v praxi k naplnění uvedeného zadání využívá, je několik. Některé se liší jen v detailech, v závislosti na osobě poskytovatele služby, jiné jsou diametrálně odlišné, jak co do principu stanovení, tak co do přesnosti výsledků.

Aby se v tom dokázal zorientovat i příjemce služby, je nutné jednotlivé varianty detailně analyzovat a jejich výstupy objektivně porovnávat.

Vědom si toho, že technici bytových družstev mají již dobré povědomí o smyslu korekcí na polohu, zaměřil jsem se protentokrát právě na rozdíly mezi jednotlivými metodami, kterými lze dle platné legislativy korekce náměrů provádět. A vlastní přednášku jsme natočili a přidali ji na youtube kanál, aby se k prezentovaným informacím dostali i ti, kteří do Luhačovic nezavítali.

 

 

Regulace vytápění a energetická účinnost

 

S měřením spotřeby tepla do značné míry souvisí i otázky výkonové regulace vytápění, potažmo energetické účinnosti při dodávkách tepla. Povinnost osadit regulační prvky do otopné soustavy je v české legislativě zakotvena již několik desetiletí, povinnost měřit spotřebu všech uživatelů přišla jen o pár let později.

V obou případech se sází na to, že vyšší energetická účinnost přináší úspory energie.

V efektech regulace vytápění a měření dodaného tepla osobně spatřuji obrovský rozdíl. Zatímco u výkonové regulace bych dal za přínos pro energetickou efektivitu ruku do ohně, jakýkoliv dopad měření na úspory tepla mi uniká. Jsem přesvědčen, že zde platí okřídlené, přání otcem myšlenky.

Protože ze strany SČMBD byl zájem i o téma regulace otopných soustav, připravil jsem si porovnání efektů energetických opatření realizovaných v Česku za posledních 35 let. Něco na způsob zpětné vazby, kterou jsem dlouhodobě postrádal. Myslím, že výstupy této stručné analýzy názorně ukazují, co v úsporách tepla pomáhá a co nikoliv. I tento příspěvek máte nyní možnost shlédnout na youtube.

 

 

Budu potěšen, budou-li prezentované informace pro vás přínosem. Aktuální situace na trhu energií nevěští nic dobrého a lze tedy ze strany konečných spotřebitelů očekávat nárůst zájmu o úsporný provoz vytápění a také o spravedlivé rozúčtování tepla v bytových domech.

Pakliže existují cesty, jak obojího poměrně snadno dosáhnout, byla by škoda nabízených možností nevyužít.

 

 
%d bloggers like this: