Tento rok bude pro rozúčtování nákladů na teplo přelomovým

Začátek roku bývá tradičně spojován s novoročními předsevzetími, plány do budoucna. Odhadujete, jaké změny lze očekávat, jak se co během následujících měsíců vyvine. Nejinak je tomu v oboru TZB. V posledních letech se hovořilo zejména o alternativních zdrojích energie nebo o akumulaci elektřiny. Poněkud v jejich stínu se ocitla témata, která třeba nejsou mediálně tak atraktivní, přesto bezprostředně ovlivňují životy většinové společnosti. Třeba vytápění bytových domů. Na prahu Nového roku nabízím jeden tip. Troufám si tvrdit, že letos nastane zásadní obrat v rozúčtování nákladů na teplo.

 

rozúčtování nákladů na teplo

 

Současný stav je neudržitelný

 

Co mě k této předpovědi vede? Na konci druhého desetiletí 21. století, v éře ve znamení výpočetní techniky, stále ještě účtujeme teplo za miliardy korun jak za krále Klacka. Je standardem, že energetickou náročnost jednotlivých místností, rozhodující faktor spravedlivého rozúčtování nákladů na teplo, kdosi odhaduje na základě zkušeností předků. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak.

Porovnání dosavadních výstupů s realitou jasně ukazuje, že nejde o maličkost. Zhruba desetina tepla dodávaného do bytových domů se neúčtuje správně. Chybovost přitom není stejně velká u všech spotřebitelů, naopak dosahuje poměrně dramatických rozdílů. Výjimkou nejsou více jak 50% odchylky oběma směry. Legislativní požadavek „v bytech srovnatelné velikosti se srovnatelnou úrovní vytápění budou náklady na vytápění vzájemně srovnatelné“ není v praxi naplňován.

Na tento stav doplácejí obyvatelé činžáků. Ničím se neprovinili, mají jen smůlu, že zrovna v  jejich případě se kdosi při odhadu energetické náročnosti spletl. Nepodezírám rozúčtovací společnosti, že by se z jejich strany jednalo o úmysl poškodit své zákazníky. Nicméně jejich volba metodiky výpočtu korekcí náměrů svědčí o absolutním nedostatku odbornosti v oblasti stavební fyziky. Pracují jistě pečlivě, ale účtují naprostá hausnumera. A co je nejhorší, neuvědomují si to!

 

Metoda bilančních polohových koeficientů. Řádově přesnější, nesrovnatelně spravedlivější

 

Dokud nebyl tento problém zdokumentován a popsán, nikdo se o něj nezajímal. Odborníci ho sice na základě všudypřítomných indicií tušili, ale když po řešení chyběla poptávka, nedošlo ani na nabídku. V minulém roce se konečně podařilo rozčeřit stojaté vody. Byla představena nová korekční metoda. Metoda bilančních polohových koeficientů. Řádově přesnější a nesrovnatelně spravedlivější.

Korekce náměrů je nově založena výhradně na fyzikálním výpočtu, nikoliv na pranostikách. Medardova kápě, 40 dnů kape. Schválně, kdy naposledy se tato prognóza naplnila. Zkušenosti předků jsou neocenitelné, ale nadřazovat je nad fyzikální výpočet je projevem naivity a ignorance. S tím musí být jednou provždy konec.

Dokud spotřebitelé netušili, jak jsou okrádáni, byl relativní klid. Těch několik jedinců, kteří se ozvali, ukřičela většina. Dnes jsou na stole důkazy a jasné argumenty. Zájem o informace projevují nejen koneční spotřebitelé, ale i pracovníci družstev a zástupci SVJ. Snaha dělat svoji práci ve prospěch zákazníka jistě nakonec otevře oči i rozúčtovatelům. To je ten důvod, proč očekávám rychlý spád událostí.

Uplynulý rok ještě uděláme podle Medardovy kápě, příští už pořádně. Pomocí bilančních polohových koeficientů.

 

Vše nejlepší do roku 2020