Optimální provoz vytápění – jak máte nastavený žebříček hodnot?

Co je to optimální provoz vytápění?

Má-li s provozem vytápění v bytovém domě panovat maximální spokojenost, musí splňovat náročné uživatelské požadavky. Požadavky všech obyvatel domu, bez výjimky. Již to naznačuje, že se jedná o velice nesnadný úkol. A čím větší dům, tím obtížněji splnitelný. Sladit zájmy všech do jediného všemi akceptovatelného výsledku není opravdu snadné.

Hodnocení úrovně či kvality vytápění je navíc multikriteriální.

Nelze jednoduše říci, dosahuji v bytě správné teploty, vytápění tedy nemá chybu. Kvalita vnitřního prostředí je bezesporu důležitá, ale není jediným aspektem, který před vyřčením ortelu bereme do úvahy. Málokoho nechává lhostejným výše nákladů a častým předmětem sváru bývá spravedlnost rozúčtování, tedy správné přiřazení dodaného tepla jednotlivým bytům.

Zajistit optimální provoz vytápění je docela věda.

 

optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění

 

Ačkoliv jsem přesvědčen, že všechna tři zmíněná kritéria by měla mít podobnou váhu, vím, že realita bude daleko pestřejší. Nejde jen o to, že každý z nás má svůj vlastní hodnotový žebříček, také místní podmínky se v mnohém liší a ovlivňují tak míru pozornosti, kterou jednotlivým pohledům věnujeme.

 

O spravedlnost ve vytápění prý není zájem

 

Důvod, proč jsem se začal touto otázkou zabývat, bylo zjištění, že prakticky ve všech objektech jsou náklady na provoz vytápění rozdělovány v rozporu s vyhláškou. A co hůře, s neskutečnou chybovostí, kvůli které je nemalá část obyvatel bytových domů opakovaně finančně poškozována.

Je mi jasné, že když vlastníkovi bytu chybí srovnání, netuší, kolik platí jeho sousedé, těžko chybu ve vyúčtování může odhalit. Vedlejší efekt GDPR, k nezaplacení… Moc ale nechápu, že tento problém neřeší ti, kteří mají srovnání nákladů jednotlivých bytů jako na dlani. Majitelé domů, správcovské firmy a rozúčtovací společnosti.

Argument, že koneční spotřebitelé nejsou ochotni do zajištění spravedlnosti investovat, neboť jejich prioritou jsou především náklady bydlení, si v ničem nezadá s Hellerovou Hlavou XXII. Ukažte mi jednoho člověka, který doplácí na své sousedy, a bude se bránit nápravě proto, že by ho to jednorázově přišlo na čtvrtinu toho, co jinak rok co rok platí zbytečně navíc…

 

Pod pojmem optimální provoz vytápění si každý představuje něco jiného

 

Nechce se mi věřit, že by lidé byli tak hloupí. Tipuji, že jde spíš o názor, který přehlíží skutečnost, že všechna uvedená kritéria spolu souvisí, navzájem se ovlivňují. Žádné se nedá řešit separátně, aniž by se to nějak nedotklo zbývajících dvou. Nevím, o výzkumu veřejného mínění se zaměřením na toto téma jsem neslyšel, pochybuji, že existuje.

A protože mě odpověď na otázku „existuje recept na optimální provoz vytápění?“ opravdu zajímá, řekl jsem si, že zkusím provést alespoň malý průzkum formou ankety zde na webu. Věřím, že výsledky by mohly být zajímavé i pro vás, ať už se o bytové domy staráte, nebo v nich „jenom“ žijete.

 

optimální provoz vytápění

 

 

Preference ve vytápění bytových domů

 

Nízké provozní náklady

Komfort vnitřního prostředí

Spravedlnost v rozúčtování

 

Zamyslete se nad váhou těchto tří pohledů na provoz vytápění a zkuste je seřadit od nejdůležitějšího po nejméně důležitý. Existuje šest variant řešení, jejichž stručné charakteristiky naleznete níže.

Vyberte tu, která je vám nejbližší a dejte jí hlas. Pro případ, že budete váhat mezi různými variantami, je umožněno zaškrtnou více odpovědí. Nemělo by jich ale být více než dvě. Větší množství by totiž naznačovalo, že na danou problematiku nemáte vytvořený pevný názor.

 

Preferuji nízké náklady na energie, ale chci se vyhnout zásadním kompromisům v uživatelském komfortu. Omezím proto investice do oblasti vytápění, a to i s vědomím, že jeho provoz nebude zcela efektivní a rozúčtování tepla spravedlivé. Relativně dobrá finanční stránka a zachování přijatelné kvality bydlení vyvažují fakt, že není férové, aby část bytů doplácela na jiné. Je to něco za něco.
Platit málo a jen za to, co skutečně spotřebuji. Jsem ochoten kvůli tomu slevit i ze svých představ o úrovni vnitřního prostředí. Budu proto pečlivě hlídat spotřebu a zamezím zbytečnému přetápění. Očekávám ale, že se to nějak projeví i ve vyúčtování. Ve smyslu, že celková úspora se rozpočítá podle toho, jakou měrou se o ni kdo zasloužil. S výslednou teplotou vnitřního vzduchu si hlavu nelámu.
Mým cílem je maximální vnitřní komfort za rozumné peníze. Domy jsou tu pro nás a ne my pro ně, nehodlám se tedy omezovat. Nicméně jsem ochoten investovat pouze do opatření s prokazatelným výsledkem, s jistotou naplnění mých očekávání. Otázku spravedlnosti v rozúčtování považuji za nadbytečnou, protože každý je svého štěstí strůjcem a ohlížet se jeden na druhého nemá smysl.
Nejvyšší prioritou je komfortní vnitřní prostředí. Pokud budu mít navíc záruku, že se náklady mezi jednotlivé byty dělí spravedlivě, jejich výše pro mě není rozhodující. Uvědomuji si, že energie není zadarmo, a že za vyšší teplotu je nutné si připlatit. Naproti tomu očekávám, že ten, komu vyhovuje nižší teplotní úroveň, zaplatí méně. Investici zajišťující tento stav hodnotím jednoznačně kladně.
Spravedlnost především, to je moje krédo. Každý má platit pouze za to, co spotřeboval. Pamatuji ale i na finanční stránku, byť to s sebou přináší částečná omezení na straně vnitřního komfortu. Proto očekávám, že z efektu této snahy budu těžit především já a ne někdo jiný. Investici do příslušných opatření hodnotím podle míry rentability. Zato úroveň vnitřního prostředí nijak zvlášť neřeším.
Považuji za důležité, aby v rozúčtování tepla byl pořádek. Úroveň vnitřního komfortu nechci zásadně omezovat, ale s ohledem na to, že každý stupeň navíc znamená vyšší náklady, jsem schopen kompromisu. Výši celkových nákladů nepovažuji za rozhodující, protože vím, že při spravedlivém způsobu rozúčtování mohu výdaje ovlivňovat prostřednictvím rozumného uživatelského chování.

 

 

Vyhodnocení výsledků

 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o žádný vědomostní kvíz, neexistuje ani jediná správná odpověď. Popravdě řečeno, neexistuje dokonce žádná správná odpověď. Pouze šest rovnocenných pohledů na věc. Proto jste dost možná v každé z uvedených možností objevili leccos, s čím by se dalo souhlasit. Je to podobné jako při osobnostním testu.

I při sestavování hodnotového žebříčku v oblasti „optimální provoz vytápění“ rozhodují detaily.

Pro přiměřeně objektivní obrázek je proto nutné získat dostatečné množství respondentů. Čím víc, tím lépe. Dám tomu zhruba měsíc dva, a poté výsledky zpracuji a vyhodnotím. Uvidíme, co v reálu znamená optimální provoz vytápění.

 

Optimální vytápění, jak ho obyvatelé skutečně vidí

 

Rozhodovat v domech s desítkami bytů o tom, co je prioritou, co snese odklad, a čím je škoda času se vůbec zabývat, není snadné. Je přitom jisté, že v úzkém vedení budou jeden až dva z šesti pohledů zastoupeny výrazněji, než ty ostatní. Je navíc vysoce pravděpodobné, že zde budou žít i lidé s naprosto opačně nastaveným žebříčkem hodnot.

Můžete namítnout, že kvůli tomu se pořádají členské schůze, kde se každý může vyjádřit. Ano to je pravda. Nicméně pravdou také je, že ne každý je ochoten jít s kůží na trh a veřejně svůj postoj prezentovat. A hlasování o předložených návrzích? Co si budeme nalhávat, tady je to především o dobře naformulované otázce…

Jsem proto přesvědčen, že má-li vlastník objektu, anebo užší vedení SVJ skutečně zájem zjistit, jakou má optimální provoz vytápění v očích obyvatel domu podobu, není nic jednoduššího, než podrobit je jednoduchému testu. Stačí všem vhodit do schránky jednu A4 a dát jim pár dnů na zaškrtnutí preferovaných variant. A odpovědi mohou být klidně anonymní.

Garantuji vám, že obdržíte víc reakcí, než byste sami čekali.

 

Co pro optimální provoz vytápění udělat hned a co až potom?

 

Získáte hned lepší představu o tom, čemu dávají vaši sousedé přednost. Náklady, komfort, nebo spravedlnost?

To je dobré pro posouzení aktuálnosti chystaných záměrů. Tlačit na zateplování, když většina obyvatel domu nemá problém s výší nákladů na vytápění? Měnit funkční indikátory za ty dálkové, když nevíme, jestli o usnadnění odečtů, jež ale ve finále bude dražší, lidé stojí? Řešit přesnější rozúčtování, když o vyšší spravedlnost není zájem?

Vedle jistoty, pro jaký z plánů vám většina spíše zatleská, budete mít rovněž argument pro případné odpůrce chystaných kroků. Nic nebývá nikdy přijato jednomyslně a mít v rukou důkaz, že prosazujete většinový názor, to rozhodně není na škodu.

A hlavně. Dost možná vám spadnou klapky z očí. Třeba si lidé v domě přejí úplně něco jiného, než na co byste si doposud klidně vsadili.

 

 
%d bloggers like this: