Jak vidíte budoucnost rozúčtování nákladů na vytápění?

To, jaká bude budoucnost rozúčtování nákladů za teplo, si mohou majitelé domů do značné míry určit sami. Pravda, není z čeho moc vybírat, ale přesto konečné slovo mají pořád oni. Zatím neregistruji signály, že by současnou praxi chtěla vrchnost změnit, nicméně zkušenosti z jiných oblastí ukazují, že co není, může snadno být. Takže si to užívejme, dokud ještě můžeme.

Možnost výběru je bezpochyby fajn, na druhou stranu ale přináší požadavek na odpovědné rozhodování. Zvláště když svojí volbou mohu ovlivnit významnou část nákladů na bydlení pro všechny partaje v domě. Pozitivně nebo negativně.

Dodávka tepla přitom představují jednu z největších výsečí finančního koláče, který musí každá rodina v zájmu bydlení obětovat. Proto je dobré vybírat obezřetně.

Minulý týden slavil web peklo.net malé bezvýznamné jubileum – půl roku fungování. Při té příležitosti mě napadlo, zeptat se zástupců majitelů domů a správcovských firem, jak vidí budoucnost rozúčtování tepla. A protože jsem nechtěl nikomu krást příliš mnoho času, zvolil jsem formu ankety. Jedna otázka, čtyři stručně formulované odpovědi, vyberte tu, která vám sedí nejvíce.

 

Anketa – rozúčtování tepla

 

Otázka byla prostá: Jak vidíte blízkou budoucnost rozúčtování nákladů na vytápění ve Vašich objektech. Varianty odpovědi potom následující:

 

budoucnost rozúčtování nákladů

 

Výsledky

 

Protože primárním smyslem webu je upozorňovat na pasti, které na nás současná legislativa nachystala, a pomoci při hledání cest, jak z toho ven, je pro mě velice důležité, mít i patřičnou zpětnou vazbu. Povědomí o tom, jak jsou zpracované náměty mezi čtenáři vnímány. Jak se na danou problematiku dívají ti, kteří v tom reálně žijí a pracují.

Proto jsem byl velice zvědav, jak hlasování dopadne. Vidí lidé s pravomocí měnit v daných mantinelech směr dalšího vývoje, že v dosavadní praxi není leccos v pořádku? Jsou ochotni pro změnu vedoucí k vyšší spravedlnosti v rozúčtování nákladů něco udělat? Anebo je jim osud prostých obyvatel úplně lhostejný?

Zde je vyhodnocení hlasů došlých během jednoho týdne od vyhlášení anketní otázky.

 

budoucnost rozúčtování nákladů

 

Odpověď A

„Uvědomuji si, že spravedlivé rozúčtování je s empirickými koeficienty nemožné, plánuji jejich náhradu za přesné bilanční koeficienty.“

53 %

Jsem potěšen podílem respondentů, kteří hlasovali stejně tak, jak bych hlasoval já. Pokud by se tento výsledek přenesl do reálu a více než polovina vlastníků bytových domů by dospěla k závěru, že řešením stávajících nedostatků v rozúčtování nákladů na vytápění je náhrada odhadovaných empirických koeficientů novými přesně vypočítanými koeficienty bilančními, byla by to rozhodně dobrá zpráva pro obyvatele bytových domů.

S každým takto uvažujícím roste moje přesvědčení, že rozum musí konečně jednou zvítězit a budoucnost rozúčtování nákladů není úplně černá.

 

Odpověď B

„Ohledně řešení otázky spravedlivého rozúčtování tepla zatím váhám. Potřebuji více argumentů pro rozhodnutí, jakou cestou se vydat.“

20 %

Obyvatelé činžáků musí být koneckonců spokojeni i s názorem té pětiny majitelů a správců, kteří s rozhodnutí jak dál zatím váhají. Je přece přirozené a správné, že člověk zodpovědný za tak citlivou otázku, jakou rozúčtování nákladů bezesporu je, před svým finálním verdiktem kterou metodu vybrat, zvažuje všechna pro a proti u jednotlivých variant.

Vybírat je snadnější tehdy, máte-li k dispozici srovnávací kritérium – cenu, délku záruky, apod. Co ale v případě, když tím nejdůležitějším parametrem je spravedlnost v rozúčtování tepla? Hodnotit míru spravedlnosti pomocí jakékoliv stupnice je ošidné. Vždy záleží na úhlu pohledu a nastavení měřítka.

Daleko objektivnějším přístupem je posouzení věrohodnosti postupů, jež u té které metody vedou k požadovanému cíli. Používá se při nich vědeckých poznatků, anebo jde o pouhou alchymii?

Volbě této odpovědi rozumím.

 

Odpověď C

„Nevidím v tomto směru akutní problém. Obyvatelé si nestěžují, takže není důvod zatím cokoliv měnit.“

20 %

Musím přiznat, že tady se moje předpoklady nenaplnily. Očekával jsem, že odpověď C vybere největší část hlasujících. A to z jednoho prostého důvodu. Dokud si lidé nestěžují, může se současný stav jevit jako bezproblémový. Už jsem o tom před časem psal.

Navíc je potřeba brát v úvahu skutečnost, že na možnost ozvat se někteří už úplně rezignovali. Říkají si, jsme na tom všichni podobně, tak co do toho šťourat. Majitelům domů pak ale chybí impuls k tomu, cokoliv zlepšovat.

Z tohoto pohledu je pětina přijatelný výsledek. U této části majitelů nevidím nějaký zásadní odpor vůči novým věcem. Jen potřebují důvod, proč se o ně začít zajímat.

 

Odpověď D

„Rozúčtování tepla prostřednictvím empirie považuji za spravedlivé. O náhradě za bilanční polohové koeficienty rozhodně nepřemýšlím.“

7 %

Při formulování této odpovědi jsem doufal, že ji vybere co nejméně odpovídajících. Nejlépe žádný. Výsledných 7 % přesto považuji za uspokojivý výsledek. Přestože mám na otázky objektivního přístupu k rozúčtování nákladů na vytápění zcela opačný názor, respektuji, že to někteří mohou vidět jinak.

Budoucnost rozúčtování nákladů na vytápění koneckonců ukáže, který přístup vede k vyšší spravedlnosti.

 

Závěr

 

Přesto, že další otopná sezóna začne až za pět měsíců a všichni máme tendenci během počínajícího teplého období na vytápění domů nejraději zapomenout, nastává právě teď ideální čas na změnu metodiky rozúčtování tepla. Udělat tlustou čáru za nepřesnou empirií a včas se připravit na sezónu následující.

Uteče to jako voda a štěstí přeje připraveným…

 

 
%d bloggers like this: