Jak poznat správné polohové koeficienty – ne každá rada je k nezaplacení

Co si představit, když se řekne správné polohové koeficienty? Nedávno mi vedení jednoho SVJ po dodání přesných bilančních koeficientů pro zajímavost ukázalo své původní empirické polohové koeficienty. Na první pohled šlo o „univerzální sadu“, kterou rozúčtovací firmy aplikují na všechny domy ve svém portfoliu.

Záměr zohlednit reálnou energetickou náročnost jednotlivých místností se v jejich případě jako obvykle naprosto míjel účinkem. Střelba od boku se zavázanýma očima. Správné rozhodnutí provést změnu, dalo by říct. Bylo mi ale jasné, že nápadná rozdílnost dosavadních a nových koeficientů nezůstane bez odezvy u některých členů SVJ.

Záhy se jeden z obyvatelů ozval s přáním sejít se a probrat několik otázek, které ho při porovnávání napadly. U kávy jsme si povídali, v čem se liší empirické a bilanční koeficienty a jak správně umí zohledňovat energetickou náročnost.

Zdálo se mi, že si celkem rozumíme, dokud jsme nenarazili na bod, u kterého bohužel ke shodě nedošlo. A protože předmětný bod je k pochopení celé problematiky docela zásadní, rád bych o něm napsal pár řádků.

 

Když nevím, jdu googlit

 

Oproti předinternetové minulosti neskutečná výhoda. Na každou otázku na síti naleznete ne jednu, ale spoustu odpovědí. Potíž je, že často s protichůdnými závěry. Takže záleží na tom, jak dobře dokážete odhalit míru relevance…

Polohové koeficienty nepatří k tématům, ke kterým se vyjadřuje každý, a proto je repertoár docela omezený. Troufám si tvrdit, že většinu dostupných odkazů s návodem na aplikaci polohových koeficientů jsem četl. Potkám-li se proto s člověkem, který má vyhraněný názor na některou oblast v rozúčtování tepla, dokážu tipnout zdroj, ze kterého čerpá.

V tomto případě se jednalo o internetovou poradnu i-EKI, podle všeho zřízenou MPO. To by samo o sobě mělo být zárukou odbornosti. Tím spíš mě překvapilo zde prezentované vysvětlení, jak jednoduše poznat správné hodnoty koeficientů vytvořených pro zohlednění polohy místnosti v domě.

Neboli korektnost ohodnocení rozdílné energetické náročnosti. V jednom odstavci jsou totiž uvedeny dvě věty, které se vzájemně vylučují:

První: „Hlediskem správnosti je pak náklad na vytápění, který by měl být pro stejně veliké byty a pro stejnou intenzitu vytápění porovnatelný, tzn. obdobná měrná cena vztažená na 1 m2 podlahové plochy bytu.“

A druhá: „Vzájemný poměr velikosti jednotlivých koeficientů by měl odpovídat poměru tepelných ztrát jednotlivých místností.“

Že vám uvedené formulace nepřijdou jako protimluv? Pojďme si tedy ověřit platnost těchto tvrzení na konkrétním příkladu.

 

Jsou správné polohové koeficienty úměrné tepelným ztrátám?

 

Máme tři různě velké místnosti v jednom bytovém domě a zajímají nás jejich tepelné ztráty a energetické náročnosti. Podlahové plochy jsou 10, 20 a 30 m2. Ve všech třech a rovněž ve všech sousedních místnostech je shodná vnitřní teplota.

Dále budeme předpokládat, že každá místnost má venkovní stěnu o stejné velikosti a stejném materiálovém provedení a u všech je stejná intenzita větrání.

správné polohové koeficienty

 

Tepelnou ztrátu prostupem mají uvedené místnosti shodnou, řekněme 100 W. Zato tepelné ztráty větráním budou různé, úměrné podlahovým plochám. Volím 100 W pro nejmenší, 200 W pro větší a 300 W pro největší místnost. A můžeme počítat.

V následující tabulce je výpočet celkových ztrát jednotlivých místností, energetické náročnosti a příslušných polohových koeficientů. Dále jsou zadány náměry indikátorů odpovídající potřebě tepla a stanoveny jejich korigované hodnoty pomocí vypočtených polohových koeficientů.

A pro kontrolu správnosti energetická náročnost po provedené korekci. Ta musí být pro všechny místnosti shodná, tak to požaduje legislativa.

 

správné polohové koeficienty

Tabulka: výpočet bilančních polohových koeficientů a ověření jejich platnosti

 

A výsledek? Z tabulky je patrné, že mezi celkovými tepelnými ztrátami (Qc) a energetickou náročností (E) není žádná úměra. A protože správné polohové koeficienty (k) vyjadřují odchylku od střední energetické náročnosti, nemohou být celkové tepelné ztráty úměrné ani jim.

Jelikož hodnoty empirických koeficientů, pro mě nepochopitelně, s rostoucí energetickou náročností klesají a naopak, přidal jsem ještě sloupeček s hodnotami převrácených koeficientů (1/k), aby nebylo pochyb, že ani při tomto nelogickém pohledu na energetickou účinnost se poradnou i-EKI avizovaná úměra koeficientů a tepelných ztrát neobjeví…

 

Závěrečné shrnutí

 

Obě věty uvedené v odpovědi i-EKI současně platit nemohou. A protože první z nich v zásadě parafrázuje cíl spravedlivého rozúčtování nákladů, jak o něm ve svém metodickém pokynu hovoří úředníci MMR, musí být nesmyslem ta druhá.

Zapomeňte tedy, že by vzájemný poměr velikosti jednotlivých koeficientů měl odpovídat poměru tepelných ztrát jednotlivých místností. Naopak, pokud na uvedenou úměru někdy narazíte, máte jistotu, že příslušné polohové koeficienty nejsou spočítány (odhadnuty v případě empirických) správně, ale zcela špatně.

Tento bod jsem se marně snažil vysvětlit člověku, který mě navštívil, aby si udělal v polohových koeficientech jasno. Povídal jsem, kreslil jsem k tomu obrázky, přidal příslušné vzorce, přesto jsem narážel stále dokola na jeho neochvějné přesvědčení, že „náročnost musí být úměrná ztrátám“.

Odjel domů s pocitem, že koeficienty teď mají sice řádově přesnější, ale stejně je v nich chyba. Malá kuchyňka přece nemůže mít vyšší energetickou náročnost, než velký obývák…

Podíváte-li se znovu na výše uvedený příklad a porovnáte si hodnoty tepelných ztrát (QC) a energetické náročnosti (E) místností A a C, uvidíte, že je to naopak naprosto přirozené a logické. Ale na stránkách pod hlavičkou MPO vám budou tvrdit opak…

Potom se ovšem nelze divit, že kvůli podobným radám k nezaplacení žije kvantum lidí v bludu, že náklady na teplo jsou rozúčtovány spravedlivě. Správné polohové koeficienty nemohou být v žádném případě stanoveny odhadem, tedy empiricky, ale musí se určit na základě precizního výpočtu.

Tuto podmínku splňují jedině bilanční koeficienty. Jejich existenci ale v internetové poradně nejspíš ještě nezaregistrovali.

 

 

Každému, kdo by si chtěl s výše prezentovanou tabulkou trochu pohrát, zadat si do ní své vlastní hodnoty, případně si s její pomocí udělat obrázek, jak to vypadá u něj v domě, excelovský dokument na vyžádání rád pošlu.

 

 
%d bloggers like this: