Efekt povinného měření tepla v bytových domech nelze oficiálně prezentovat

Slibovaný efekt povinného měření tepla, který se měl dostavit po instalaci měřáků v bytových domech, zůstane v režimu utajení. Důvodem je obava, aby nevznikla děsivá panika mezi obyvatelstvem.

K tomuto závěru dospěla mezirezortní pracovní skupina složená z odborníků MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu), MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), UPA (Unie psychologických asociací ČR), Astrologické společnosti ČR a SPK (Společenství profesionálních kartářek).

Tedy ta samá pracovní skupina, která nedozírný úspěch měření tepla v domech před lety predikovala.

Z důvodu minimalizace negativních dopadů byl na základě jednomyslné shody založen nový útvar pro vyřešení otázky spravedlivého rozdělování nákladů na vytápění.

Jeho zřizovatelem je MMR. Podle slov jednoho z členů útvaru, který si nepřál být jmenován, má MMR nejvíc másla na hlavě, a proto dostalo další pokus na obhájení důvodu své existence.

 

Efekt povinného měření bude, i kdyby čert na koze jezdil!

 

V rekapitulaci dosavadních úspěchů pracovní skupiny bylo konstatováno, že dokud hoří plamen naděje, musí se pozitivní výsledky měření třeba vydupat ze země. Tajná operace, která má na vydupávání pracovat, proto dostala krycí název „Hoří, má panenko“. K dispozici máme první materiál uniklý z jednání útvaru.

Úvodem na vysvětlenou. Po předchozích zkušenostech (veškeré důvěrné materiály se z Ministerstev dostanou pokaždé, neznámo jak, do médií) bylo Ministerstvům doporučeno používat při jednáních kódovanou řeč. Do týmu byl proto začleněn i jeden indián z kmene Navajo.

Toto opatření bohužel, a pro naše úředníky příznačně, neřeší podstatu problému, a to proč a jak informace unikají. Takže nepřekvapivě vzápětí unikla rovněž převodní tabulka kódovaných termínů.

V předmětné, na mobilním telefonu zaznamenané části jednání, se vyskytuje celkem pět kódovaných výrazy: „sbor“ = státní správa; „ples“ = měření tepla; „tombola“ = rozúčtování nákladů; „los“ = poměrový indikátor; „výhra“ = spravedlnost.

Další frekventované termíny jako „zloděj“, „rozkrást“ nebo „sviňárna“ nejsou součástí navažské hantýrky. Vyjadřují přesně to, na co jsme u nás zvyklí.

 

 

 
%d bloggers like this: